Werkbaar werk, de toekomst van bedrijf en mens

Werkbaar werk, de toekomst van bedrijf en mens

Dat de arbeidsmarkt voor de industrie snel verandert en de tekorten toenemen, is geen geheim. In ons onlangs uitgebrachte whitepaper onderbouwen we dat een vergrijzende beroepsbevolking en een afnemend aantal werkenden vraagt om actie en een heldere strategie, zowel bij individuele bedrijven als industrie-breed. In de podcast-aflevering “Werkbaar Werk, de toekomst van bedrijf en mens” delen Marc Engels en Dirk Torfs van Flanders Make inzichten over hoe deze demografische verschuivingen een uitdaging vormen voor bedrijven en samenlevingen. Ze stellen dat we van een situatie gaan waarin we banen moeten creëren voor mensen naar een situatie waarin we mensen moeten vinden voor bestaande banen. Dirk licht toe: “Het is dichterbij dan we denken. In de huidige situatie moeten we inventief zijn om de productie op stand te houden en de productiviteit te verhogen. Dat betekent dat we andere middelen nodig hebben dan dat we vandaag gebruiken. En in die zin denk ik dat de mensen een andere rol gaan hebben in de productie. Die gaat uitdagender zijn, het gaat voor hen meer werkbaar zijn en het gaat er ook voor zorgen dat ze langer kunnen werken.”

Technologie biedt de oplossing

Een van de aangedragen oplossingen om het tekort en de vergrijzing op te vangen, is het creëren van werkbaar werk door het gebruik van technologie, zoals digitale werk instructies en robotica. Deze technologieën kunnen de cognitieve belasting van werknemers verminderen door real-time informatie en begeleiding te bieden. Daarnaast kunnen ze fysieke belasting verminderen door bijvoorbeeld exoskeletten en ergonomische hulpmiddelen te introduceren.

Autonomie blijft van belang

Een cruciaal aspect van werkbaar werk is het behouden van de werkbaarheid terwijl de productiviteit toeneemt. Dit omvat het verschuiven van de focus van taken en productiviteit naar het welzijn, de competenties, en de autonomie van werknemers. Zelfsturende teams en een betere taakallocatie worden genoemd als manieren om werknemers meer controle te geven over hun werk en om de balans tussen werk en privé te verbeteren.

Het gesprek richt zich ook op de ethische aspecten van technologie op de werkvloer, inclusief privacy kwesties en de noodzaak van open overleg met werknemers.

Voordelen van werkbaar werk en een kleine vooruitblik

In het gesprek benadrukken Marc en Dirk dat de voordelen van werkbaar werk niet beperkt zijn tot werknemers; werkgevers kunnen profiteren van hogere productiviteit, betere productkwaliteit en een meer flexibele en duurzame productie.

Ook wordt voorzichtig vooruit gekeken naar de volgende stap in werkbaar werk. Marc licht toe: “Op dit moment worden taken toegewezen aan mensen op een redelijk pragmatische manier, dikwijls nog met spreadsheets. Daar wordt soms rekening gehouden met het afwisselen van werk, maar is er geen enkele koppeling met werk waarbij hij of zij ook zijn competenties op peil houdt(…). Heb je ook cognitief periodes die wat meer en minder stresserend zijn die je kunt afwisselen? Dat zou je kunnen doen door een daarvoor bestemd computerprogramma te optimaliseren. En dat is net het onderzoek dat we nu gestart zijn, waarbij we dus niet alleen de productiviteit, maar ook het welzijn van de medewerker en zijn competenties mee in rekening brengen. Dat is een nieuw gestart onderzoek en wij verwachten daar heel veel van.“

Meer weten?

Wil je meer weten over de toekomst van werk en hoe we deze toekomst kunnen vormgeven voor een betere balans tussen productiviteit en welzijn? Beluister dan de podcast Werkbaar Werk, de toekomst van bedrijf en mens.

Wil je meer weten over de situatie op de arbeidsmarkt en de visie die Flanders Make heeft over het opvangen van de komende tekorten en vergrijzing? Lees dan ons onlangs uitgebrachte whitepaper over dit onderwerp.

Miranda de Ruiter, Communication Officer

Miranda de Ruiter is een communicatie specialist bij Flanders Make. Gepassioneerd door technologische innovatie en duurzaamheid, creëert ze zowel teksten als de Flanders Make podcast over deze onderwerpen. Met één doel: het delen van inzichten en verhalen die de groei van de industrie inspireren.