White paper: Talent en vaardigheden versterken in de (maak)industrie.

Welke kennis en vaardigheden zijn nodig om de industrie voor te bereiden op de toekomst?

Dat de Vlaamse arbeidsmarkt sterk onder druk staat, is geen nieuws. Door vergrijzing neemt de beroepsbevolking af en stijgt de gemiddelde leeftijd van de actieve beroepsbevolking. Bovendien hebben medewerkers van bedrijven in de komende jaren andere kennis en vaardigheden nodig. Dit doordat klanten unieke producten aan de prijs van serieproducten verwachten, waardoor er steeds meer maatwerk nodig is. De groeiende focus op digitalisering en automatisering die ontstaat, leidt tot andere diensten en slimme, geconnecteerde producten in de maakindustrie.

Daarnaast zitten we in een transitie naar een duurzame industrie, die veel inspanningen van bedrijven en hun medewerkers vergt: waardeketens moeten gebouwd worden en businessmodellen zullen veranderen.

Deze white paper reikt een algemeen kader omtrent de nood aan reskilling en upskilling aan in de maakindustrie en industrie met maakuitdagingen. Download hem hieronder.

Download white paper hier

More about