Onze missie

Flanders Make wil de Vlaamse maakindustrie ondersteunen om internationaal competitiever te zijn. Vandaag, morgen en op lange termijn. Zo houden we bedrijven in Vlaanderen en trekken we buitenlandse ondernemingen aan.

We ondersteunen kmo’s en grote maakbedrijven met industriegedreven, precompetitief en uitmuntend onderzoek in twee toepassingsdomeinen:

  1. Producten: voertuigen en machines
  2. Productie: assemblage

Het resultaat van die ondersteuning?

Concrete product- en productie-innovaties in de voertuigindustrie, in mechanische engineering en in productieomgevingen. Door bij te dragen tot de technologische ontwikkelingen van de voertuigen, machines en fabrieken van de toekomst creëren we toegevoegde waarde voor de maakindustrie.

In de netwerken van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die we daarvoor opzetten, anticiperen we op en formuleren we oplossingen voor de uitdagingen en opportuniteiten die voor ons staan. De opgedane kennis wordt gedeeld om zo binnen een dynamisch, collaboratief ecosysteem ieders competenties te versterken. 

Flanders Make zet daarnaast sterk in op internationale innovatiesamenwerking en werkt mee aan tal van Europese onderzoeksprojecten.

Meer weten?

Wil je graag meer weten over onze werking? Contacteer ons!