Over welzijn en gendergelijkheid

Als strategisch onderzoekscentrum voor de industrie wil Flanders Make zijn medewerkers een goede, stimulerende omgeving bieden waar creativiteit en innovatie kunnen gedijen en waar ze in de best mogelijke omstandigheden kunnen presteren. Dit betekent een oprechte interesse in zowel hun persoonlijk als hun collectief welzijn. Flanders Make neemt dan ook initiatieven om het welzijn op de werkvloer in de ruime zin op te volgen en te verbeteren. Voortdurende opvolging, zowel pro-actieve als corrigerende initiatieven en maatregelen worden ingevoerd. 

We zijn ervan overtuigd dat de enige manier om ervoor te zorgen dat mensen hun creatief, innovatief en collaboratief potentieel ten volle kunnen benutten, het garanderen van een gelijke behandeling is, ongeacht hun afkomst, geslacht, religie, seksuele geaardheid of geloof. Daarom verwelkomt Flanders Make het Europese initiatief en de Europese vereisten met betrekking tot de gelijkheid van mannen en vrouwen. 

Flanders Make zal haar aanpak inzake welzijn en meer specifiek inzake gendergelijkheid afstemmen op de vereisten van de subsidiabiliteitscriteria van het Europese Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie (EU Horizon 2020). Vanaf 2022 zullen de kernindicatoren van het gendergelijkheidsplan worden opgenomen in het jaarlijkse activiteitenverslag en zullen maatregelen en richtlijnen worden verankerd in het HR-beleid van Flanders Make.

Meer informatie

Wil je meer weten over ons beleid? Aarzel dan niet om ons te contacteren.