Efficiënt aanmaken van werkinstructies voor verschillende productvarianten

Efficiënt aanmaken van werkinstructies voor verschillende productvarianten

"Digitale werkinstructies verbeteren de productiviteit en kwaliteit van het werk, terwijl ze ook het mentaal welzijn van operatoren bevorderen."

Toch is ons tijdens diverse workshops en demonstraties (die we gaven in het kader van COOCK-project DWI4Manufacturing) duidelijk geworden dat veel bedrijven worstelen met het uitrollen van digitale werkinstructies. De voornaamste reden hiervoor zijn de kosten voor de creatie en het onderhoud van de werkinstructies. Vooral wanneer bedrijven veel product(variant)en maken. 

Om hierin tegemoet te komen startten we, samen met Picanol, SupportSquare, Proceedix en Rhinox, een project op waarin we een methode ontwikkelden die: 

  1. Het hergebruik van digitale werkinstructies bevordert, en;
  2. De tijd voor het opmaken van digitale werkinstructies aanzienlijk vermindert.

In onze aanpak koppelden we, met behulp van Siemens TeamCenter PLM-software en onze eigen CAD2DWI software, productinformatie en werkinstructies via een Knowledge Graph aan elkaar. Hierdoor maakten we efficiënt hergebruik van werkinstructies mogelijk en het beheer ervan transparanter.

In de praktijk

Bij het maken van werkinstructies voor een welbepaalde productvariant met behulp van CAD2DWI, linken we deze expliciet aan de productopties van deze variant, zoals beschreven in de PLM software en gereflecteerd in de Knowledge Graph. Vervolgens genereren we de werkinstructies voor een andere variant. De tool suggereert vervolgens, via een vooraf ingevulde template, alle gemeenschappelijke werkinstructies van de reeds beschreven variant op basis van gemeenschappelijke productopties en/of onderdelen.

Zo slaan we meerdere werkinstructiesets op als een 150% workflow met waar mogelijk gemeenschappelijke werkinstructies. Op die manier slaan we niet voor elke productvariant een aparte werkinstructieset op, wat ervoor zorgt dat er geen duplicaten meer zijn.

Deze aanpak is niet alleen efficiënter bij het aanmaken van digitale werkinstructies, maar resulteert ook in een hogere consistentie. Voorheen werden werkinstructies in het geval van gemeenschappelijke taken bij verschillende productvarianten gekopieërd. Dit had als gevolg dat er bij een aanpassing van zo’n werkinstructie bestaande kopieën mogelijks over het hoofd werden gezien. Onze tool voorkomt dit. 

Validatie bij Picanol

We valideerden de volledige tool op een industriële productfamilie van Picanol die bestaat uit 54 productvarianten. Met behulp van de ontwikkelde tool, behaalden we een tijdsreductie van 96% op de creatie van werkinstructies voor de volledige productfamilie. Deze tijdsreductie is uiteraard sterk afhankelijk van het totaal aantaal productopties en het aantal gemeenschappelijke productopties tussen de productvarianten onderling. Desalniettemin zijn we ervan overtuigd dat we mede met dit resultaat de drempel om (digitale) werkinstructies uit te rollen op de werkvloer verder hebben verlaagd.

creatie werkinstructies Picanol

 

Meer informatie?

Wil je graag meer weten over dit project? Of zit je zelf met een probleem rond werkinstructies? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Steven Hoedt, Postdoctoraal onderzoeker

Steven Hoedt behaalde in 2023 zijn doctoraat met als titel “Competence-Aware Support for Manual Assembly Operators” en is verbonden aan de Universiteit Gent. Binnen FlandersMake@Ugent is zijn rol voornamelijk het opvolgen en definiëren van onderzoeksprojecten rond operatorondersteuning.