De 5 bouwstenen van een bedrijfscultuur gericht op verandering

De 5 bouwstenen van een bedrijfscultuur gericht op verandering

Dat de vierde industriële revolutie geen voorbij waaiende trend is, heeft ondertussen iedereen wel begrepen. De digitalisering van producten en productie zet zich gestaag verder. Een bedrijf dat concurrentieel wil blijven, heeft geen keuze meer dan mee te evolueren. Het volstaat echter niet om alleen in te zetten op technologische vooruitgang. Om het verschil te kunnen maken, dienen bedrijven hun organisatie aan te passen en hun medewerkers voor te bereiden op de nakende veranderingen. De noodzakelijke verandering zet zich bijgevolg ook door in de bedrijfscultuur. Innovatie in de bedrijfscultuur bestaat uit vijf bouwstenen.

1. X-AS-A-SERVICE VERDIENMODELLEN

Bedrijven innoveren vaak of hun producten of hun productie. Dat is niet voldoende. Innovatie gaat over producten, productie en verdienmodel in parallel. Inderdaad, evoluties in consumentengedrag, globalisering en technologische innovatie openen een deur voor nieuwe verdienmodellen. Doordat producten verbonden zijn in de cloud kunnen bedrijven te allen tijde nieuwe features toevoegen, updates doorvoeren of onderhoud inplannen.

De klant koopt dus niet langer per sé het fysieke product aan, maar wel de dienst die dat product levert en betaalt voor het gebruik ervan. X-as-a-service verdienmodellen zijn geboren. Om daar een succes van te maken, is flexibiliteit nodig: van klantenzijde want hun data wordt gedeeld, en van bedrijfszijde want verkoop ruimt plaats voor lease.

2. PRODUCTIE-INNOVATIE

Productinnovatie wordt doorgaans gezien als een langetermijninvestering. Logisch, want dat leidt tot nieuwe producten, een verbetering van een bestaand product of een nieuwe feature voor een bestaand product. Productinnovatie creëert zichtbaarheid.

Productie-innovatie is een pak minder sexy. Een verbetering van de processen is dan wel tijds- en kostenefficiënt maar genereert geen inkomsten. Productie-innovatie wordt daarom beschouwd als een kortetermijninvestering, met een ROI van enkele maanden. Die denkwijze is vandaag echter achterhaald. Een flexibele, efficiënte productie-omgeving kan bogen op optimale productieprocessen. Die worden permanent verbeterd, zodat middelen steeds doelmatig ingezet worden en de kosten voor elke opdracht beperkt blijven. Die efficiënte productie-omgeving wordt samen met het product, de onderscheidende factor van het bedrijf.

3. HET LOKALE MARKTPOTENTIEEL

Lokale productie, dicht bij de eindklant, wint aan belang. De klant vraagt zijn product ook veel sneller dan vroeger. Digitalisering maakt een aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd mogelijk. Die tijdswinst mag niet verloren gaan door lange levertermijnen. Een goede digitale strategie begint daarom met een analyse van het lokale marktpotentieel, en de definitie van een passend bedrijfsmodel.

4. SAMENWERKING IS FUNDAMENTEEL

Die samenwerking verloopt op verschillende vlakken:

  • Klanten verwachten producten op maat, aan de prijs van massaproducten én met korte levertermijnen. Om op die marktvraag in te spelen, moet er snel geschakeld worden. Een actieve en intense samenwerking tussen alle departement in een bedrijf is hiervoor essentieel. Dit betekent ook dat informatie efficiënt moet/zal doorstromen tussen departementen.
  • De instroom van nieuwe ideeën versnelt kennisontwikkeling, zowel intern als extern met andere partners in de waardeketen: namelijk kennisinstellingen, andere bedrijven maar ook overheden. Samenwerken in ecosystemen, met respect voor IP, zorgt ervoor dat bedrijven het tempo waarin technologische ontwikkelingen elkaar opvolgen, kunnen bijhouden.

5. MENS (EN MACHINE)

Mensen zijn cruciaal voor het ontsluiten van de waarde van digitalisering. Toch zijn er twee blokkerende factoren. Enerzijds noemen bedrijven het gebrek aan voldoende technisch geschoold personeel als één van de grootste uitdagingen.

Verandering werkt pas echt als iedereen erin gelooft en de voordelen ervan inziet.

Anderzijds zien operatoren hun rol veranderen en zelfs deels verdwijnen. Een efficiënte digitale strategie stelt de samenwerking tussen mens en machine voorop waarbij de mensen zich ook goed voelen bij de uitvoering van de uit te voeren taken. Dat is de enige manier om de flexibele productie te kunnen realiseren die de markt vraagt. Door daarbij rekening te houden met de unieke kwaliteiten van beiden, vindt iedereen een plaats in het grote geheel. Verandering werkt immers pas echt als iedereen erin gelooft en de voordelen ervan inziet.

Het bereiken van een hoog niveau van digitale maturiteit vereist dat bedrijven op alle gebieden in gelijke mate excelleren en accelereren. Door fundamenten te bouwen met de vijf componenten, verzeker je je als bedrijf van een solide basis voor groei.

 

Dit artikel verscheen eerst op Bloovi.

Meer weten?

Wil je je onderneming ook future-proof maken? Download dan onze white paper over digitale transformatie of contacteer ons voor meer informatie.

Dirk Torfs, CEO

Dirk Torfs is sinds 2014 CEO van Flanders Make. Dirk is Burgerlijk Werktuigkundig-Elektrotechnisch Ingenieur en Doctor in de Toegepaste Wetenschappen (KU Leuven) en behaalde een Executive MBA aan de Flanders Business School. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in managementfuncties in de Vlaamse industrie (o.a. bij Trasys, ABB en Imtech) en is Professor Quantitative Decision Making voor het Executive MBA programma van de Flanders Business School.