Baekeland-mandaat bij Siemens Industry Software NV & Flanders Make

Baekeland-mandaat bij Siemens Industry Software NV & Flanders Make

Het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen – VLAIO – biedt bedrijven niet enkel begeleiding, advies of informatie aan, maar ook subsidies & financieringen. Het Baekeland-mandaat is hier een vorm van. Via Baekeland-mandaten ondersteunt VLAIO bedrijven bij de financiering van één van haar medewerkers om tegelijkertijd aan een doctoraatstraject te werken. Het onderzoek dat hiervoor in aanmerking komt dient een economische finaliteit te hebben en biedt - in geval van succes - een meerwaarde voor het betrokken bedrijf. Het voldoet daarbij aan de gangbare criteria voor doctoraatswaardig onderzoek.

Voor wie?

Een Baekeland-mandataris voert dus een doctoraatstudie uit in samenwerking met een bedrijf én een universitaire promotor. Het bedrijf is daarin de hoofdaanvrager van het project. Alle bedrijven met rechtspersoonlijkheid en exploitatievestiging in het Vlaamse gewest kunnen een Baekeland-mandaat aanvragen. Een bijkomende voorwaarde is wel dat bij de uitvoering van het project er kennis opgebouwd en gevaloriseerd moet worden in Vlaanderen.

De mandataris kan zowel werknemer zijn van een bedrijf, als van een universiteit of kennisinstelling. Bovendien kunnen kennisinstellingen, waaronder onderzoeksinstellingen zoals Flanders Make ook optreden als gastinstelling voor de doctorandus. Het is in die hoedanigheid dat we graag meer vertellen over de mogelijkheden van een Baekeland-mandaat bij Flanders Make.

Dit doen we samen met André Tavares (Baekeland-mandataris), Bram Cornelis (Research Manager en industriële begeleider bij Siemens Industry Software NV) en Bert Pluymers (Business Developer bij Flanders Make).

 

In de praktijk: Baekeland bij Siemens Industry Software NV

Zoals al gezegd is er bij de aanvraag van een Baekeland-mandaat nood aan een bedrijf, een kandidaat en een kennispartner. In dit geval Siemens Industry Software NV (SISW), André Tavares en Flanders Make.

SISW (gevestigd in Leuven) is gespecialiseerd in geluids- en trillingsmetingen en de analyse daarvan. Via het Baekeland-mandaat kan SISW onderzoekers laten werken aan hoog-risico onderzoeksthema’s die strategisch belangrijk zijn voor het bedrijf. In dit project onderzoeken we of we op basis van structuurdynamica metingen en Artificiële Intelligentie (AI) kunnen detecteren of er schade is in structuren, zoals panelen van vliegtuigen of onderdelen van windturbines.

Bert Pluymers, Flanders Make“Samen met het bedrijf helpen we de kandidaat bij de aanvraagprocedure. VLAIO staat in voor een deel van de loonkost van André gedurende 4 jaar. Het hogere doel van het Baekeland-mandaat is om de leidende positie van Vlaanderen qua innovatie in de maakindustrie te behouden en te versterken.”

Bram Cornelis, SISW“Een doctoraat impliceert dat we op een meer fundamentele manier aan onderzoek kunnen doen. Door te investeren in deze strategische thema’s wil SISW zijn concurrentiepositie verstevigen door de resultaten van het onderzoek te valoriseren en te komen tot nieuwe producten.”

André Tavares, Baekeland-mandataris“Baekeland biedt de mogelijkheid om geavanceerd en state-of-the-art onderzoek te doen, waardoor een bedrijf sneller kan innoveren dan zijn concurrenten.”

INTERVIEW MET BRAM CORNELIS, RESEARCH MANAGER BIJ SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE NV

Bram Cornelis is als Research Manager bij SISW ook de industriële begeleider voor het Baekeland-mandaat van zijn collega André Tavares. In volgend interview vertelt Bram meer over de werking van het mandaat, de samenwerking met Flanders Make en de voordelen voor SISW.

 1. Hoe ken je het Baekeland-mandaat?
  We kenden het Baekeland-mandaat al gezien verschillende collega’s hun doctoraatsstudie op deze manier hebben uitgevoerd.
 2. Hoe verliep de aanvraagprocedure?
  André heeft eerder stagegelopen bij SISW in het kader van zijn Master thesis. Op basis van zijn prestaties waren wij van mening dat André een goede kandidaat zou zijn voor onderzoek op PhD-niveau. Het onderwerp van zijn werk werd ook van strategisch belang geacht voor het bedrijf, dat een investering op langere termijn verdiende. Vervolgens gingen we op zoek naar een kennispartner en besloten we samen te werken met Flanders Make. De 3 partijen (kandidaat, bedrijf en kennispartner) hebben vervolgens samen iteratief het Baekeland projectvoorstel gedefinieerd, d.w.z. de onderzoeksdoelstellingen gedefinieerd, de onderzoeksuitdagingen geïdentificeerd en het werkprogramma opgesteld. De hele procedure nam hierbij 2 à 3 maanden in beslag.
 3. Waarom Flanders Make?
  SISW had al een goede band met Flanders Make opgebouwd. We wisten dus uit eerdere ervaring dat Flanders Make, en in dit geval FlandersMake@KULeuven, een goede partner zou zijn voor de ondersteuning van ons industrieel onderzoek. Bovendien sluit het onderwerp van dit specifieke project zeer goed aan bij de kennis en expertise die beschikbaar is bij FlandersMake@KULeuven.
 4. Rol van Flanders Make?
  Het bedrijf stuurt de strategische richtingen van het project aan, terwijl Flanders Make ondersteuning biedt als kennispartner. Een belangrijk aspect voor ons in deze samenwerking is het "dual-desk" principe, waarbij de doctoraatsonderzoeker bij beide partners een bureau heeft. Op die manier wordt de onderzoeker ondergedompeld in een academisch inspirerende omgeving, maar doet hij tegelijkertijd ervaring op met wat het betekent om innovatie in een industriële context te brengen.
 5. Thema van het project?
  ’Het project van André richt zich op geautomatiseerde schadedetectie in lichtgewicht constructies (bv. vliegtuigpanelen, windturbinebladen, ...) op basis van structuurdynamica metingen. Om een geautomatiseerde detectie te bekomen, worden geavanceerde Artificiële Intelligentie (AI) methoden onderzocht. Een interessant nieuw idee dat we willen onderzoeken is het gebruik van zogenaamde transfer learning methodologieën, die zouden kunnen toelaten de AI-methodes te trainen op gesimuleerde structuurdynamica metingen, waardoor de kostprijs van de oplossing sterk zou dalen.
 6. Hoe lang loopt het project al/nog?
  Het project loopt momenteel +/- 2 jaar. We zitten nu dus midden in de looptijd.
 7. Wat met het resultaat van het onderzoek? Kan je meer vertellen over de valorisatie?
  Aangezien het project nog loopt en het onderzoek nog moet worden afgerond, is het natuurlijk nog wat vroeg voor valorisatie van de resultaten. Een navolgtraject is typisch ook nodig voor verdere validatie van de onderzochte methodes in verschillende industriële cases, en de uiteindelijke implementatie van de methode in gestandaardiseerde software. Toch hebben we al enkele deelresultaten bereikt over de automatisering van de interpretatie van structuurdynamica metingen, die van direct belang zijn voor onze bestaande Simcenter Testlab software. We zijn deze resultaten dus al aan het bespreken met het product management team en we overwegen product implementatie stappen.  
 8. Voordelen voor Siemens?
  Het Baekeland-mandaat is voor ons een ideale gelegenheid om nieuwe terreinen te ontginnen en fundamenteel onderzoek te verrichten, rond een risicovol maar lucratief onderwerp dat van strategisch belang is voor het bedrijf. Bovendien laat het ons ook toe om te investeren in een doctoraatsonderzoeker met hoog potentieel, die nadien zijn/haar carrière kan voortzetten bij het bedrijf. Ten slotte versterkt het de strategische relatie tussen het bedrijf – SISW - en de kennispartner – Flanders make.

Meer weten?

Wil je na het lezen van dit artikel graag meer informatie over de mogelijkheden van een Baekeland-mandaat bij Flanders Make? Contacteer ons!

Kristof Vrancken, Communication Officer

Kristof Vrancken is sinds 2019 Digital Communication Officer bij Flanders Make. Als Digital Marketeer met ervaring in zowel B2B- als B2C-communicatie schrijft hij met een frisse blik op technologische innovatie, over wat letterlijk en figuurlijk beweegt binnen ons onderzoekscentrum.