Personeelsontwikkeling

Personeelsontwikkeling

De inzichten over de gevolgen van de 4de industriële revolutie groeien met de dag. Bedrijven met een duidelijke Industrie 4.0-strategie (implementatie) hebben de ambitie om de beste te worden op het gebied van productontwikkeling en productie om zo hun concurrentievermogen te versterken en hun responsiviteit naar klanten toe te verbeteren. Deze bedrijven blijven niet vastzitten in kleine pilootprojectjes, maar erkennen de enorme – directe EN indirecte – voordelen. Bovendien dragen ze in aanzienlijke mate bij tot de overgang naar een duurzame wereld.

Het succes van deze strategie hangt voor een groot deel rechtstreeks samen met de aandacht die wordt besteed aan de verdere ontwikkeling van de werknemers, in lijn met de digitaliserings-/Industrie 4.0-strategie én de specifieke uitdagingen en behoeften van het bedrijf. Als bedrijf moet u zich concentreren op bij- en omscholing, maar ook op het elders inzetten van mensen met "niet overeenkomende" en/of "verouderde" vaardigheden. Deze focus zal ertoe leiden dat mensen die zich ondersteund en gewaardeerd voelen meer toegevoegde waarde gaan leveren die in verhouding staat tot hun intrinsieke vaardigheden.

WAT BETEKENT INDUSTRIE 4.0 VOOR MIJN WERKNEMERS?

De Industrie 4.0-technologieën die momenteel beschikbaar zijn of in de (nabije) toekomst beschikbaar zullen worden, leiden of zullen leiden tot:

  • Minder complexe taken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van digitale werkinstructies, zodat minder gekwalificeerde mensen taken van een hoger niveau/veeleisender taken kunnen uitvoeren.
  • Het op de achtergrond van uw operaties inzetten van de expertise van uw bedrijf en uw werknemers om aan werknemers informatie en advies te geven, bijv. AI-algoritmen die op de achtergrond van uw productontwikkelingssoftware draaien om expertise vast te leggen en deze in te zetten om de efficiëntie van uw ontwerpers te verhogen, om hen te helpen bij hun besluitvormingsproces en om op die manier de globale efficiëntie en effectiviteit, zoals bijvoorbeeld de OEE (Overall Equipment Effectiveness – globale effectiviteit van materieel), te verbeteren.
  • Het verzekeren van een foutloze productiekwaliteit door de (half)automatische aanpassing van productiemiddelen en het gebruik van geïndividualiseerde werkinstructies. Deze instructies moeten worden verstrekt aan een aanvaardbaar tempo en met een aanvaardbaar niveau van detaillering zodat werknemers zich goed voelen bij het gebruik ervan.
  • Het vastleggen van de expertise van werknemers om een snelle opschaling en aanpassing van de productie mogelijk te maken. Dit zal niet alleen de integratie van nieuwe werknemers vergemakkelijken, maar stelt u ook in staat om personeelsverschuivingen door te voeren, bijvoorbeeld in geval van ziekte of bij pensionering van zeer ervaren collega's.
  • Tot slot een duurzame oplossing voor werknemers met minder cognitieve of fysieke capaciteiten. In foutvrije productieomgevingen kunnen deze werknemers ook toegevoegde waarde creëren wanneer ze bijvoorbeeld worden bijgestaan door een cobot die als tweede been of hand fungeert, of worden ondersteund door digitale werkinstructies die stap-voor-stap begeleiding bieden om op die manier hoogwaardige productieresultaten te verzekeren.

Personneelsontwikkeling

 

Motivatie is de sleutel

Technologie zal niet alle problemen oplossen. Uw personeel zal ook zijn kennis van technische en zachte vaardigheden moeten bijspijkeren, in combinatie met on-the-job-training. Op die manier bouwt u deskundigheid op en maakt u uw werknemers weerbaarder en flexibeler. Het is belangrijk om hun mentaliteit te veranderen, zodat zij deze veranderingen als een kans gaan zien en niet langer als een bedreiging.

Het motiveren van uw werknemers is belangrijk en mag niet worden verwaarloosd. Het creëren van een open, innovatieve en op samenwerking gerichte bedrijfscultuur helpt ervoor te zorgen dat werknemers zich veilig voelen om bij te dragen aan het veranderingsproces, om fouten te maken en zo beter te worden en om net dat ietsje meer te doen.

De ontwikkeling van het personeel moet worden aangepast aan het individuele vaardigheidsniveau van de werknemers. De bovenstaande afbeelding geeft verschillende mogelijke trajecten aan om het maximum uit de capaciteiten van uw mensen te halen en om werkbaar werk en een stimulerende en motiverende omgeving te creëren, zodat ze meer toegevoegde waarde kunnen creëren dan dit vóór de opleiding het geval was.

  1. Taken minder complex maken zorgt ervoor dat er meer toegevoegde waarde wordt gecreëerd zonder dat het vaardigheidsniveau verhoogd moet worden. Ook het gebruik van digitale werkinstructies kan tot minder complexe taken leiden.
  2. Een verbetering van de vaardigheden door middel van (klassieke) opleidingen of workshops in combinatie met on-the-job-training is een (traditionele) beproefde methode (cf. beroepsopleiding) om mensen in staat te stellen om binnen hun job meer toegevoegde waarde te creëren.
  3. Technologische ondersteuning door middel van digitale werkinstructies op tafels of geprojecteerd op werkbladen helpt operatoren om taken uit te voeren en meer toegevoegde waarde te creëren zonder dat zij hun vaardigheden hoeven bij te schaven of waarbij dit slechts in beperkte mate nodig is. Cobots kunnen ook een oplossing bieden voor mensen met fysieke beperkingen (bijv. in beschutte werkplaatsen).
  4. Technologie-ondersteunende systemen (bijv. qua snelheid of type inhoud aanpasbare digitale werkinstructies) kunnen gebruikt worden voor bijscholing/leerprocessen doordat men steeds meer ervaring opdoet met het uitvoeren van een taak én voor het omscholen van mensen doordat ze taken al doende leren.
  5. Door alle verschillende hulpmiddelen voor de verbetering van vaardigheden (opleiding, digitale werkinstructies, augmented reality (op afstand), enz.) te combineren, zullen werknemers geleidelijk aan steeds meer toegevoegde waarde kunnen leveren. De flexibiliteit, de veerkracht en het aanpassingsvermogen om een gevarieerd takenpakket uit te voeren, leidt tot een veelzijdig personeelsbestand dat in staat is om aanzienlijke toegevoegde waarde te creëren en in te spelen op de behoeften van een high-mix, low-volume productieomgeving.

Workforce development

 

Industrie 4.0 rapport

Wil je meer weten over de ontwikkeling van je personeel? Download dan zeker ons Industrie 4.0 rapport! Vul het formulier hieronder in en we sturen je het rapport via email. 

Meer informatie

Wil je meer weten over industrie 4.0 technologieën en hoe ze je personeel kunnen ondersteunen? Contacteer ons!

Dirk Torfs, CEO

Dirk Torfs is sinds 2014 CEO van Flanders Make. Dirk is Burgerlijk Werktuigkundig-Elektrotechnisch Ingenieur en Doctor in de Toegepaste Wetenschappen (KU Leuven) en behaalde een Executive MBA aan de Flanders Business School. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in managementfuncties in de Vlaamse industrie (o.a. bij Trasys, ABB en Imtech) en is Professor Quantitative Decision Making voor het Executive MBA programma van de Flanders Business School.