Zo verloopt een innovatietraject bij Flanders Make

Zo verloopt een innovatietraject bij Flanders Make

Een innovatietraject is een nauwkeurige evenwichtsoefening tussen de ambitie van een bedrijf, de competenties van mensen en het potentieel aan middelen. Flanders Make is een partner die vanuit zijn expertise luistert naar die noden en het bedrijf doelgericht doorheen het innovatietraject loodst.

Innoveren is geen doel op zich. Het moet een antwoord bieden op noden in de markt om zo nieuwe klanten te winnen en de bestaande klanten te binden met waardevolle producten en diensten. Dit kan op verschillende manieren. Men denkt meestal aan tastbare innovaties zoals een snellere wagen, een handigere robot of een autonome machine. Toch zit innovatie vaak ook in die zaken die je niet meteen ziet. Wist je bijvoorbeeld dat een elektrische aandrijving tot 40% krachtiger wordt als je de juiste koeling gebruikt? Of dat het gebruik van modellen voor het ontwerp van productfamilies een belangrijke snelheids- en efficiëntiewinst creëert?

Flanders Make werkt op tal van manieren met bedrijven samen. Hieronder zetten we er 4 in de kijker:

1. PRECOMPETITIEVE ONDERZOEKSPROJECTEN: NIET TEGEN MAAR MET ELKAAR

In een precompetitief onderzoeksproject werken verschillende bedrijven samen aan een gedeelde technologische uitdaging. Flanders Make identificeert, samen met bedrijven en onderzoeksinstellingen, heel concrete technologische domeinen waarop het onderzoek zal focussen. We kijken daarbij naar het potentieel voor de industrie, mogelijke concrete toepassingen en de verwachte obstakels voor een brede implementatie. Bedrijven die zich aansluiten bij zo’n precompetitief onderzoeksproject zitten vooraan in de innovatietrein. Zij kunnen de nieuwe technologie of toepassing meteen valideren voor hun bedrijfsspecifieke case. Dit verlaagt de drempel wanneer ze na afloop met de technologie aan de slag willen. Verschillende bedrijven zitten dus in één project rond dezelfde tafel. Er is echter geen directe concurrentie: na afloop gaat ieder zijn eigen weg en neemt het onderzoeksresultaat een bedrijfseigen vorm aan.

Door het samenbrengen van bedrijven en onderzoekers kunnen de resultaten van het onderzoek op een snellere manier tot bij bedrijven geraken. Bovendien leren bedrijven onderling van elkaar wat de implicaties zijn van het gebruik van nieuwe technologie.

Precompetitieve onderzoeksprojecten krijgen de steun van de Vlaamse Overheid via VLAIO (Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen).

2. INNOVATIE OP MAAT: ALLE OGEN OP JOU GERICHT

Bedrijven kunnen bij Flanders Make terecht voor de ontwikkeling of verbetering van een specifieke technologische oplossing, van idee tot een volledig functioneel product of proces. In deze aanpak werken we één-op-één samen. Al onze kennis en onze hulpbronnen staan ten dienste van jouw bedrijf.

Soms is het echter niet zo duidelijk waar het schoentje knelt. In dat geval brengt een haalbaarheidsstudie het antwoord. Daarbij gaan we op zoek naar groeipotentieel, identificeren we lacunes en stellen we een actieplan op. Ook hiervoor bestaan ondersteunende mechanismes, zoals het Innovation Boosting-initiatief.

3. PROEFTUINEN: PROEVEN VAN INDUSTRIE 4.0-TECHNOLOGIE

Om bedrijven te inspireren en te begeleiden richting Industrie 4.0, zetten we in op proeftuinen. Dit zijn industrie-relevante opstellingen waarmee bedrijven kunnen experimenteren met nieuwe technologie. Zo verwerven ze inzichten in het potentieel voor hun bedrijf en helpt hen om opportuniteiten te identificeren voor een innovatietraject.

We hebben tal van proeftuinen: van slimme geconnecteerde systemen tot operator-ondersteunende technologieën.

4. DEMONSTRATIEPLATFORMEN: DE KRACHT VAN INTERNATIONALE SAMENWERKING

SmartFactory springt er als Industrie 4.0-demonstratieplatform tussenuit. Met dit initiatief bundelen we onze krachten met bedrijven om een antwoord te bieden op de uitdagingen van onze productiebedrijven in de Benelux. Zo bouwen we een mobiele productie-eenheid van de toekomst die dankzij het efficiënt inzetten van nieuwe technologieën en methoden serieproducten op maat kan produceren. We zorgen voor het perfecte kader waar onze partners kunnen communiceren om gezamenlijk onderzoek, ontwikkeling, testen en implementatie uit te voeren. Acht bedrijven sprongen al op de kar. Zij zien hun eigen technologieën nu aan het werk met die van andere partners én met die van SmartFactory Kaiserlautern. Dankzij technologieoverdracht kunnen ze niet alleen een toekomstvisie voor hun bedrijf ontwikkelen, maar deze ook realiseren.

Interesse?

Wil je je productieproces ook innoveren, maar ontbreek je de nodige expertise? Laat het ons weten.

Filip De Coninck, Chief Valorization Officer

Filip De Coninck is Chief Valorization Officer van Flanders Make. Al 20 jaar staat hij met één been in het onderzoek en één been in de industrie. Met een blik gericht op duurzame innovatie en een ondernemershart kloppend voor opportuniteiten bouwt hij aan samenwerkingsbruggen tussen onderzoekers en ondernemers.