Wat is Innovation Boosting?

INNOVATION BOOSTING is een kortlopend projecttype waarin Flanders Make in opdracht van een bedrijf de haalbaarheid onderzoekt van hun innovatief idee.

Op deze manier kan je als bedrijf op een heel eenvoudige en laagdrempelige manier de nodige technologische kennis verwerven door een beroep te doen op de expertise en de infrastructuur van het uitgebreide Flanders Make netwerk. Het instrument wordt bovendien gesteund door subsidies van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) waardoor de innovatiedrempels – in het bijzonder voor kleine ondernemingen - sterk worden verlaagd.

Johan Aerts - Albatros

"Het Innovation Boosting initiatief van Flanders Make heeft het voor Albatros mogelijk gemaakt om snel en accuraat een complex probleem te evalueren. Dit enerzijds dankzij de snelle procedure en anderzijds dankzij de input van de Flanders Make experten"

Johan Aerts

CEO

Veelgestelde vragen

Wanneer kiest men voor de INNOVATION BOOSTING?

Een bedrijf met een innovatief idee dat (nog) niet de kennis en middelen heeft om de haalbaarheid ervan te bepalen kan hiervoor een beroep doen op Flanders Make.  Flanders Make stelt de expertise en infrastructuur van zijn uitgebreid netwerk van meer dan 800 onderzoekers ter beschikking.

Zowel startups, kleine en grote onderneming kunnen een haalbaarheidsstudie op maat van hun specifieke wensen laten uitvoeren.  Bovendien kan dit op elk moment van het jaar worden opgestart.  De aanvraag en de uitvoering nemen slechts enkele maanden in beslag.
Een bijkomend voordeel is dat dit soort project gepaard gaat met een financiële ondersteuning door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).  Op die manier kan een bedrijf snel een technologische sprong maken en inzichten verwerven zonder meteen veel te moeten investeren.

Wat is een typische projectduur van INNOVATION BOOSTING projecten?

Een haalbaarheidsstudie duurt typisch tussen drie en acht maanden.  Voor de subsidie aanvraag moet je tussen de 4 tot 8 weken rekenen.

Kunnen bedrijven buiten Vlaanderen ook deelnemen?

Enkel bedrijven met een activiteit in Vlaanderen kunnen deelnemen.  Het innovatieve idee waarvan de haalbaarheid wordt onderzocht moet zich – in het geval van succes – vertalen in groei of minstens het veiligstellen van werkgelegenheid en/of investeringen binnen het Vlaams Gewest.

Wat is de omvang van de steun waarop bedrijven mogen rekenen?

Het steunpercentage van de VLAIO-subsidie varieert van 40% van de totale projectkosten voor grote ondernemingen tot 50% voor middelgrote en kleine bedrijven. De maximale subsidie bedraagt € 50.000. In het geval van een samenwerking tussen verschillende bedrijven bedraagt de maximale subsidie € 50.000 per bedrijf. Minstens de helft van het totale projectbudget wordt door Flanders Make opgebracht.

Hoe ziet het indieningsproces er uit?

  1. Het bedrijf contacteert Flanders Make met het oog op een INNOVATION BOOSTING traject.
  2. Scouting fase: medewerkers van Flanders Make gaan in gesprek met het bedrijf.  Er wordt nagegaan of er aan een aantal minimum vereisten wordt voldaan: een gedegen business case, markt- en concurrentie analyse, voldoende potentieel voor economisch toegevoegde waarde in Vlaanderen … . Ook wordt gecheckt of de kennisbehoefte van het bedrijf kan gekoppeld worden aan expertise in het Flanders Make netwerk.
  3. Invullen van het INNOVATION BOOSTING aanvraagdocument: na een positieve beoordeling van de scouting fase, kan een bedrijf een aanvraagformulier indienen. Hier wordt gevraagd naar een uitgewerkte business case (verdienmodel, onderbouwde kosten/baten analyse, …), een innovatie-plan (van idee tot implementatie), de reeds aanwezige competenties, de resterende kennisbehoefte, de verwachtingen van de haalbaarheidsstudie, …
  4. Invullen projectbudget template: een raming van alle kosten die zullen worden gemaakt binnen de haalbaarheidsstudie.

Indieningsproces Innovation Boosting

 

Kan er beroep worden gedaan op onderaannemers?

Binnen INNOVATION BOOSTING treedt Flanders Make op als onderaannemer.  Dit belet echter niet dat er ook andere onderaannemers, zoals bijvoorbeeld freelancers, bij het project worden betrokken.

Wat met intellectuele eigendomsrechten?

De intellectuele eigendomsrechten (IP) die Flanders Make in opdracht van het bedrijf ontwikkelt tijdens een INNOVATION BOOSTING project komen in principe toe aan het bedrijf. Indien er wordt verder gebouwd op bestaande background eigendomsrechten van Flanders Make dan blijft Flanders Make eigenaar van deze background. De foreground IP die werd ontwikkeld tijdens het  project behoort toe aan het bedrijf.

Wat met kennistransfer en valorisatie?

Het bedrijf heeft de volle exploitatierechten op de eigen background en foreground IP. In het geval dat er wordt verder gebouwd op intellectuele eigendomsrechten (IP) van Flanders Make wordt er voor de exploitatie ervan een licentiekost aangerekend aan een marktconform tarief. 

Hoe worden de INNOVATION BOOSTING projecten beoordeeld en opgevolgd?

Bij de afsluiting van een INNOVATION BOOSTING project stelt het bedrijf een eindverslag op.  Dit omvat o.a. de eindafrekening met de effectief gemaakte kosten.  Tegelijk wordt nagegaan of de doelstellingen werden bereikt en welke mogelijkheden het bedrijf ziet om de vooropgestelde impact van het innovatieve idee effectief te gaan realiseren.

Interesse in Innovation Boosting?

Wil je graag meer weten over Innovation Boosting?

Partners

Innovation Boosting wordt mogelijk gemaakt door volgende partners: