Automatisatie in de voedingssector, een sterke mix van ingrediënten

De voedingsindustrie is één van de sterkhouders binnen het Belgische industriële landschap. Door zijn kwaliteit, diversiteit en innovatieve aanpak groeit de sector enorm en hij is ondertussen goed voor een tiende van onze totale export. Die groei toont zich in tewerkstelling, export, omzet en investeringen. De voedingsindustrie is dan ook vragende partij is voor innovatieve technologie voor een hogere efficiëntie, duurzamere aanpak en hoger niveau van automatisering. Deze bedrijven kloppen dan ook steeds meer aan bij Flanders Make.

Net zoals onze traditionele maakbedrijven kampt ook de voedingsindustrie met een krapte op de arbeidsmarkt. Mensen vinden en opleiden voor het uitvoeren van bepaalde repetitieve taken is een continue uitdaging. Eén mogelijk antwoord is een doorgedreven digitalisatie die tevens kan zorgen voor een schaalvergroting die met louter manuele arbeid moeilijk haalbaar is. Door efficiënter en duurzamer voeding te produceren, kunnen bedrijven groeien, ook met een krapte op de arbeidsmarkt.

We krijgen bij Flanders Make dan ook steeds meer vragen vanuit deze sector om samen onze opgebouwde expertise toe te passen op de werkvloeren in de voedingsindustrie. Klimaatverandering, intensieve landbouw, het terugdringen van pesticiden en schadelijke emissiegassen zijn belangrijke thema’s om aan te pakken en staan hoog op de agenda. We hebben reeds een nauwe samenwerking met de bedrijven in de landbouwindustrie, om het telen en oogsten duurzamer en efficiënter te maken door de introductie van bijvoorbeeld elektrificatie en precisie landbouw technieken. Ondertussen brengen we ook bij de verwerkingsindustrie meer nieuwe technieken van automatisatie, verbeterde ergonomie, opleiding en kwaliteitsbewaking in de praktijk.

Industrie 4.0 op je bord?

Ook in de voedingssector zijn industrie 4.0 technieken dus volop aan het doorbreken om producten en productieprocessen te verbeteren. We ondersteunen bedrijven uit deze en andere sectoren dan ook graag in het vinden van oplossingen voor hun uitdagingen!

Dennis Janssen, Communication Officer

Dennis Janssen is Communication Officer bij Flanders Make. Met een uitgebreide fascinatie voor technologie en wetenschap brengt hij graag interessante nieuwigheden rond het onderzoekscentrum naar buiten.