Testmodel minimaliseert risico’s bij ontwikkeling nieuwe productievariant

Uitdaging

Als bedrijf moet je altijd inspelen op de noden van de markt en de evolutie van de technologie, door bijvoorbeeld nieuwe productvarianten te lanceren. Maar het is niet altijd gemakkelijk om de kosten en het mogelijke rendement van je investeringen goed in te schatten wanneer je aan zo’n onderneming begint. Terwijl je als bedrijf de risico’s uiteraard altijd zo klein mogelijk wilt houden.

Oplossing: Nieuw model voor inschatten van impact op de productfamilie

Daarom ontwikkelden we een nieuw model dat helpt om in een vroege ontwerpfase al een goed idee te krijgen van de impact van de ontwikkeling van een nieuwe variant op het niveau van de hele productfamilie, zeker wat betreft het materiaal (inkoop) en de voorraadkosten. Deze innovatie gebeurde in samenwerking met hightechbedrijf Barco, bekend voor zijn beeldschermtechnologie, waar we ons model konden valideren op hun data.

De analyse kan je gebruiken om essentiële beslissingen te nemen over de productie. Het geeft belangrijke inzichten rond welke producten winstgevend zullen zijn tegen een redelijke prijs en welke productaanbiedingen aangepast moeten worden om kostenconcurrerend te blijven. Het model vergemakkelijkt de ontwikkeling van nieuwe varianten, op het gebied van zowel hardware als software. Je loopt als bedrijf minder risico’s en verhoogt de betrouwbaarheid en kwaliteit van nieuwe producten. Ook kan je dezelfde testen (codebase) inzetten voor verschillende eindproducten en bestaande randapparatuur hergebruiken. Die efficiëntie vermindert eveneens de ecologische voetafdruk van de productfamilies.

Concreet genereert het model visualisaties van voorraad- en inkoopkosten (per jaar en per eenheid) en de impact op het werkkapitaal voor eindproducten en onderdelen. Naast de visualisaties, worden alle gegevens naar een Excel-bestand overgebracht om verdere analyse gemakkelijk mogelijk te maken.

Resultaat: Goed overzicht op kosten van nieuwe productvariant

Tijdens de validatie bij Barco testten we met het model de mogelijke ontwikkeling van een nieuwe productvariant dat 350 van de 400 onderdelen gemeenschappelijk heeft met het andere product in dezelfde familie. We beschikten over de inkoopkosten per onderdeel en prijsverlagingen per inkoophoeveelheid. Om de veiligheidsvoorraad te bepalen, kenden we eveneens de doorlooptijden per onderdeel. Gegevens over de ontwikkelingskosten ontbraken in dit geval.

Dankzij het model kregen de verantwoordelijken bij Barco een goed overzicht van de impact op hun voorraad- en inkoopkosten (per jaar en per eenheid) en de impact op het werkkapitaal voor eindproducten en onderdelen. Dat zou hen in staat stellen om sneller te heronderhandelen over dure onderdelen en verandert de manier van bestellen van onderdelen voor een beter werkkapitaal (vrije kasstroom). Ze konden ook beter bijhouden hoe ze de voorraadkosten konden maximaliseren, specifiek rekening houdend met de kosten van de opslagruimte, arbeid en verzekering.

Meer weten?

Wil je graag meer informatie over deze of andere cases? Neem dan contact op of bekijk de andere cases op de website.

Kristof Vrancken, Communication Officer

Kristof Vrancken is sinds 2019 Digital Communication Officer bij Flanders Make. Als Digital Marketeer met ervaring in zowel B2B- als B2C-communicatie schrijft hij met een frisse blik op technologische innovatie, over wat letterlijk en figuurlijk beweegt binnen ons onderzoekscentrum.