Flanders Make loodst Vlaamse bedrijven binnen in Europese innovatienetwerken

Flanders Make loodst Vlaamse bedrijven binnen in Europese innovatienetwerken

Flanders Make schrijft aan haar Europese verhaal. In 2019 werkten we aan niet minder dan 107 Europese projecten. "Europese samenwerkingen vullen onze Vlaamse initiatieven aan", zegt Ger van den Kerkhof, Senior Accountmanager EU Affairs bij Flanders Make. "We bouwen niet alleen kennis op, maar delen ook ervaringen met andere Europese onderzoeksinstellingen en leren óók van hen, bijvoorbeeld in het beheren van het netwerk. Dat is bijzonder waardevol."

We houden de vinger aan de pols van wat er op innovatievlak leeft in Europa.

 

DE VIJF FACETTEN VAN HET EUROPESE VERHAAL

Veel Europese projecten, zoals de interregionale projecten of Horizon2020 projecten, functioneren binnen hetzelfde kader gericht op duurzame groei en jobcreatie. Het zijn meerjarige actieprogramma’s die gedeelde prioriteiten en uitdagingen aanpakken, in lijn met Europese kernthema’s. Ze focussen bijvoorbeeld op het vergroten van het concurrentievermogen van kmo’s of de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Door deel te nemen aan Europese projecten, positioneren we ons als referentie voor de maakindustrie op Europees niveau. Toch zijn die projecten slechts één stuk van de puzzel, aldus Ger.

"Als tweede aspect is er kennisdeling. Het is belangrijk om onze stem te laten horen in seminaries en op congressen, en daar te verduidelijken wie we zijn en wat we doen. We bekleden een vrij unieke plaats in het Europese onderzoekslandschap. Alle Flanders Make-collega’s mogen zich als ambassadeurs beschouwen en hun stem op Europese podia laten horen. Door hun expertise te delen, versterken we onze positie."

Het derde aspect is beleidsvorming. Op Europees niveau zijn er tal van technologieplatformen en werkgroepen waar Flanders Make deel van zou moeten uitmaken. Die commissies zetten de roadmap voor (onder andere) de Europese maakindustrie uit. Diezelfde roadmap is dan weer het uitgangspunt voor ons eigen onderzoek. Het is logisch dat het daarvan wordt afgeleid. Maar het werkt in twee richtingen. Door op Europees niveau het onderzoek te sturen, worden relevante onderwerpen voor Vlaamse bedrijven onder de aandacht gebracht.

Samenwerkingen op Europees niveau, zoals SmartFactoryEU, is het vierde aspect. SmartFactoryEU is een organisatie waarbinnen Flanders Make, Brainport Industries (Nederland) en Smart Factory Kaiserslautern (Duitsland) een netwerk vormen van ‘smart factories’. Deze groep van drie zal uitgebreid worden met organisaties uit vijf andere Europese landen. De bedoeling is om deze digitale modelfabrieken van op afstand met elkaar te laten samenwerken, om zo kennis rond geconnecteerde fabrieken, modulaire productie en communicatiesystemen op te bouwen.

"Tot slot, is het de bedoeling om onze kennis op Europees niveau te valoriseren. Vandaag helpen wij vooral Vlaamse bedrijven. Het onderzoek dat wij doen, de technologieën en toepassingen die wij ontwikkelen, en de testinfrastructuur die wij beschikbaar stellen, kunnen echter veel breder ingezet worden; óók bij bedrijven buiten onze landsgrenzen. Dat is het vijfde aspect waar wij op focussen."

ZELF AAN DE SLAG GAAN MET INNOVATIEVE TECHNOLOGIE

"Wat veel bedrijven niet weten", vervolgt Ger, "is dat Europese projecten opportuniteiten bieden voor lokale bedrijven. In bepaalde formules wordt er een consortium gevormd van Europese onderzoeksinstellingen en bedrijven. Door mee in het verhaal te stappen, krijgen ze budget om een use case te ontwikkelen. We identificeren de technologische uitdaging, in lijn met de projectfocus, en werken samen aan een oplossing. Zo zie je als bedrijf meteen de meerwaarde en kan je de technologie uitproberen. Dat is natuurlijk maar één formule, er zijn tal van mogelijkheden."

Drie redenen voor bedrijven om mee in een Europees onderzoeksproject te stappen:

  1. Contact met Europese bedrijven die ze normaal niet zouden tegenkomen
  2. Ontwikkeling van een eigen use case met partners op Europese schaal
  3. Europese financiering voor hun innovatieproject

"ALS KMO-BEDRIJFSLEIDER MOET JE GROOTS DURVEN DENKEN"

Een win-win situatie dus? Toch zijn er drempels die bedrijven, en in het speciaal kmo’s, tegenhouden om er voluit voor te gaan.

  • Europese projecten, zoals projecten gestuurd door Interreg of EFRO (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), hebben specifieke regels rond Intellectuele Eigendom. Die kunnen conflicteren met hoe een bedrijf IP regelt.
  • Bedrijven krijgen geld en kennis vanuit Europa, maar in ruil moeten ze wel de nodige bedrijfscapaciteit kunnen leveren. Concreet komt dat neer op een bereidheid om te reizen om veldtestlabo’s in de buurlanden te bezoeken, kunnen voldoen aan de verwachtingen voor administratie, rapportering en communicatie, en meer.
  • Het thema en de timing moeten passen bij de doelstellingen van het bedrijf. Europese projecten werken doorgaans rond een heel specifieke invalshoek. Als bedrijf moet je net ook met die niche bezig zijn om voordeel uit de samenwerking te halen.

"We posten regelmatig oproepen voor nieuwe projecten. Ik kan elk bedrijf aanraden om deze in de gaten te houden. De eerste stap is meestal een analyse van de noden. Zelfs wanneer je niet helemaal zeker bent of een bepaald topic meerwaarde biedt voor jouw bedrijf, dan nog loont het de moeite om contact op te nemen. Wie weet kunnen we je wel doorverwijzen naar een andere werkgroep. The sky is the limit!"

Contacteer ons

Wil je zelf deelnemen aan een innovatief onderzoeksproject? Contacteer ons!

Ger van den Kerkhof, Senior Account Manager EU Affairs

Ger werkte sinds 2008 bij Flanders Make, eerst als Sales en Business Development Manager en sinds 2017 als Senior Account Manager EU Affairs. Hierin ondersteunt Ger de Europese uitbouw van Flanders Make. Ger heeft een Master in Bedrijfskunde en heeft bovendien meer dan 22 jaar ervaring in senior management functies bij Philips Electronics. Momenteel geniet Ger van zijn welverdiend pensioen.