Blaas je machinepark een tweede leven in dankzij 'Machine Upgrading'

Blaas je machinepark een tweede leven in dankzij 'Machine Upgrading'

Zowat elk productiebedrijf heeft machines die wel nog functioneren maar niet de mogelijkheden bieden om de digitale transitie te maken. Ze zijn vaak beperkt uitgerust met sensoren en in veel gevallen ontbreekt het deze machines aan rekenkracht. Veel ondernemers worstelen dan ook met de vraag of deze machines nog wel voldoen om de gevraagde kwaliteit en economisch rendement te halen. Toch hoef je deze oude machines niet meteen op de schroothoop te gooien. In plaats van ze zonder meer te vervangen, kan het soms voordeliger zijn om die machines met slimme aanpassingen helemaal up-to-date te brengen. Om bedrijven te tonen hoe ze dat concreet kunnen verwezenlijken, schreef Flanders Make met enkele partners een whitepaper over 'Machine Upgrading'.

De voordelen van een upgrade

Het upgraden van machines biedt tal van voordelen. De kostenbesparing vormt daarbij een belangrijk eerste argument. Veel ondernemers houden de boot nog af om de digitale transitie te maken voor hun machinepark. Ze stellen de investeringen uit omdat ze in de eerste plaats denken aan het vervangen van machines, wat uiteraard gepaard gaat met serieuze financiële inspanningen. Daardoor bestaat de kans dat ze de trein naar industrie 4.0 compleet missen. In plaats van deze machines zomaar te vervangen wint upgrading, waarbij componenten van oude machines geoptimaliseerd worden met nieuwe functionaliteiten, aan belang. De voordelen van een machine upgrade beperken zich niet tot het financiële plaatje. Het biedt ook een vorm van zekerheid. Van bestaande machines weten we wat ze kunnen en hoe ze presteren. Over een nieuwe installaties heerst er onzekerheid. Het is immers niet omdat iets nieuw is, dat het ook beter werkt. Nieuwe machines werpen ook vragen op rond opleiding. Zal een nieuwe machine voldoende gebruiksvriendelijk zijn? Zullen alle productiemedewerkers ermee aan de slag kunnen of moet ook in opleiding worden geïnvesteerd?

Het is niet omdat iets nieuw is, dat het ook beter werkt.

Een ander euvel is dat weinig fabrieken fysieke plaats op overschot hebben. Een nieuwe productielijn parallel opbouwen of hiervoor een bestaande installatie wekenlang uit dienst nemen kan eenvoudigweg niet. Geen enkele fabriek kan zich vandaag een stilstand van zelfs maar enkele dagen veroorloven. Tenslotte valt ook vanuit duurzaamheidsoogpunt de investering in vernieuwing niet altijd goed te praten. Heel wat installaties hebben mits goed onderhoud weinig ingeboet op hun mechanische prestaties. Deze machines vervangen door nieuwe exemplaren is niet alleen geldverspilling, maar brengt ook een nutteloze extra druk mee op het milieu.

Natuurlijk komen er ook bij 'Machine Upgrading' kosten kijken, maar op de lange termijn zal je bedrijf er financieel de vruchten van plukken. Een upgrade zorgt ervoor dat de machines productiever en flexibeler worden, ze beschikken hierna over meer en betere functionaliteiten en zijn makkelijker te onderhouden. De machines zullen door de make-over veel langer meegaan.

Juiste keuzes maken

Concreet leer je als bedrijf in de whitepaper bij over de kosten-batenanalyse, het bepalen van een geschikte aanpak voor het upgraden van machines op basis van vier type mogelijke transformaties (elektrisch, mechanisch, digitaal en conformiteit aan wetgeving), de technologiekeuze en ten slotte de implementatie van een gepersonaliseerd plan om je machines te moderniseren. Met al deze tips kun je je machinepark een tweede leven geven en vele euro’s besparen.

Hoe start je dit hele proces? Het begint allemaal bij de opmaak van de business case, die een antwoord zal bieden op heel wat vragen. Daarnaast kan je de voorziene investeringen blootleggen en zoeken waar de verdoken kosten zitten. Een andere uitdaging is het berekenen van het rendement van de investering, rekening houdende met de voordelen van nieuwe technologieën en verbeteringen.

Cruciaal is ook om te bekijken welke aanpassingen het meest noodzakelijk zijn. Er zijn zowel qua hardware als op het vlak van software enorm veel technologieën beschikbaar. Zo kun je beslissen om enkel een upgrade van de besturing door te voeren, ofwel om tegelijk ook in mechanische vernieuwingen te investeren.

Slimme implementatie

Ten slotte is het belangrijk om je alle plannen op een slimme manier te implementeren, om stilstandstijden en productieverlies zoveel mogelijk te beperken. De whitepaper stelt daarom het zogenaamde V-model voor, een verificatie- en validatiemodel waarbij iedere stap afgewerkt moet zijn vooraleer de volgende aangevat mag worden. Dit model zorgt ervoor dat je eindresultaat helemaal zal voldoen aan de op voorhand vastgelegde specificaties, inclusief de eventuele wijzigingen die tijdens het traject kunnen optreden.

Wil je meer weten over Machine Upgrading?

Download de whitepaper, herbekijk onze webinar of contacteer ons.

Ted Ooijevaar, Onderzoeksingenieur

Ted Ooijevaar is een Monitoring Technology Domain Lead en Senior Research Engineer bij Flanders Make sinds 2015. In deze rol definieert, leidt en voert hij industrie-gedreven toegepast onderzoek en ontwikkeling uit om bedrijven in de maakindustrie te ondersteunen. Hij behaalde een doctoraat op het gebied van Werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente en heeft speciale expertise op het gebied van sensing en monitoring, signaalverwerking en data analytics, dynamica en mechanica, modellering en experimenteel testen.