Kennis verzamelen voor productontwikkelingsingenieurs

Deadline

Kennis verzamelen voor productontwikkelingsingenieurs

Uitdaging

We zagen een cruciale behoefte bij bedrijven die actief betrokken zijn bij het functioneel ontwerpen van mechatronische producten - de behoefte aan het beter vastleggen en delen van ontwerpkennis. 

Het ontwerpen en ontwikkelen van mechatronische producten is een complex proces. Productontwikkeling en ontwerpingenieurs navigeren door verschillende gegevensbronnen, gebruiken diverse methoden zoals simulaties en experimenten en nemen cruciale beslissingen. De documentatie van dit ingewikkelde productontwikkelingsproces is momenteel echter beperkt, waardoor bedrijven niet efficiënt kennis uit eerdere ontwerpen kunnen halen om nieuwe productontwikkelingscycli te ondersteunen.

Dit project wil deze uitdaging aangaan door het vastleggen en organiseren van kennis uit zowel eerdere als lopende ontwerpen te verbeteren. Deze verbetering is van groot voordeel voor productontwikkelingsingenieurs, omdat het waardevolle inzichten biedt en hun besluitvormingsprocessen stroomlijnt. Door deze beperkingen in het extraheren en delen van kennis te overwinnen, optimaliseert ons project niet alleen de huidige praktijken, maar geeft het ingenieurs ook een beter geïnformeerde en efficiëntere benadering van productontwikkeling. Neem deel aan dit project en ervaar hoe we een revolutie teweegbrengen in het delen van kennis bij het ontwerpen van mechatronische producten!

Project doelstelling

Ons primaire doel is het ontwikkelen van een geïntegreerd raamwerk, uitgerust met industrieel relevante tools, om ontwerpkennis naadloos vast te leggen en te delen tijdens de productontwikkeling en het ontwerp van functionele mechatronische producten.

Binnen dit uitgebreide raamwerk voor New Product Development (NPD)-processen bouwen we een geavanceerd model van het ontwerpproces. Dit omvat een combinatie van procesontdekkingstechnieken, waaronder traditionele methoden zoals observaties, interviews en workshops voor werknemersbetrokkenheid, naast automatische procesontdekking (process mining) voor gestructureerde gegevens en Natural Language Processing voor ongestructureerde gegevens.

Bovendien is ons onderzoek gericht op het opstellen van een Formele Product Model Ontologie. We bereiken dit door bestaande ontologieën te hergebruiken en ontologie-engineering-methodologie toe te passen om verschillende ontwerpiteraties te accommoderen. Het uiteindelijke doel is om de uitvoering van het ontwerpproces vast te leggen en een kennisgrafiek/object-gecentreerd gebeurtenissenlogboek op te stellen dat dit koppelt aan ontwerpbeslissingen en productmodelinstantie.

Dit innovatieve raamwerk is ontworpen om te leren van de vastgelegde kennis, waarbij productontwikkelingsingenieurs en ontwerpers actief worden ondersteund tijdens het hele ontwerpproces. Van statische ondersteuning, zoals het verwijzen naar relevante documenten, tot dynamische ondersteuning, zoals het suggereren van de volgende stap in het ontwerpproces, is het ons doel om het hele traject van productontwikkeling te verbeteren en te stroomlijnen.

Wil je ook deelnemen aan dit project?

EXKNOP_IRVA is een industrieel onderzoeksproject. Wij zijn op zoek naar bedrijven die deel willen uitmaken van de gebruikersgroep en met ons willen werken aan de valorisatie van het project.

Interesse? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Andere open calls

Efficiëntie en kwaliteitsverbetering in het beheer van de levenscyclus van complexe systemen

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)
Situatiebewuste robuuste optimale scheepsnavigatie en -besturing

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)
Fundamentele AI voor voorspellingen

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)