Situatiebewuste robuuste optimale scheepsnavigatie en -besturing

Deadline

Situatiebewuste robuuste optimale scheepsnavigatie en -besturing

Uitdaging

De Vlaamse overheid wil de binnenvaartinfrastructuur voor duurzaam goederenvervoer versterken. Desondanks is de ISV-vloot (Inland Surface Vessel) de afgelopen tien jaar afgenomen. Om het concurrentievermogen en de duurzaamheid te verbeteren, richt dit project zich op het introduceren van ISV's van de volgende generatie, het upgraden van de huidige vloot en het verminderen van de bemanningskosten.

Het doel is om de binnenvaart te automatiseren en duurzamer te maken door middel van real-time hydrodynamische modellering, semantische kaarten voor nauwkeurige waarneming en lokalisatie, en betrouwbare voorspellende navigatie en besturing.

Project doel

In dit project zullen we veilige en robuuste oplossingen voor perceptie, navigatie en manoeuvreercontrole voor binnenvaartschepen ontwikkelen en experimenteel valideren.

Dit zal binnenvaartschepen in staat stellen om autonoom te navigeren op binnenwateren, rekening houdend met aankomende en nabije schepen en verkeersregels, en om te manoeuvreren in de nabijheid van vaste of langzaam bewegende objecten (bv. sluizen, rivieroevers, kruispunten voor binnenvaartschepen), op een energie- en/of tijdsefficiënte manier, rekening houdend met de aanwezigheid van omgevingsstoringen zoals wind, waterstromingen, hydrodynamische interacties tussen schepen, oevers en andere objecten.

Wil je ook deelnemen aan dit project?

AUTOSHIP_IRVA is een industrieel onderzoeksproject. Wij zijn op zoek naar bedrijven die deel willen uitmaken van de gebruikersgroep en met ons willen werken aan de valorisatie van het project.

Interesse? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Andere open calls

Efficiëntie en kwaliteitsverbetering in het beheer van de levenscyclus van complexe systemen

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)
Situatiebewuste robuuste optimale scheepsnavigatie en -besturing

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)
Fundamentele AI voor voorspellingen

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)