Digital twins ondersteunen procesoptimalisatie

Deadline

Digital twins supporting process optimization

Uitdaging

Het configureren van de instellingen voor een nieuw product binnen complexe mechatronische systemen omvat het optimaliseren van vele honderden, soms duizenden parameters. Momenteel is dit voornamelijk een handmatig proces dat sterk afhankelijk is van de ervaring van operators en procesingenieurs.

Gezien de veelheid aan instellingen is er duidelijk behoefte aan een oplossing die visualisaties en automatische analyses biedt van de effecten van deze instellingen op de uitvoerbaarheid van bewegingen en productkwaliteit. Een dergelijke digital twin zou de efficiëntie en nauwkeurigheid van het optimalisatieproces in complexe mechatronische productiesystemen aanzienlijk verbeteren.

Project doelstelling

In dit project zullen we een tool (digital twin) ontwikkelen voor vroegtijdige detectie van potentiële productieproblemen, conflicten en kwaliteitsproblemen, terwijl we een geleidelijke, iteratieve optimalisatie van de productieoutput mogelijk maken.

Wil je ook deelnemen aan dit project?

CAVIRCO_IRVA is een industrieel onderzoeksproject. Wij zijn op zoek naar bedrijven die deel willen uitmaken van de gebruikersgroep en met ons willen werken aan de valorisatie van het project.

Interesse? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Andere open calls

Efficiëntie en kwaliteitsverbetering in het beheer van de levenscyclus van complexe systemen

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)
Situatiebewuste robuuste optimale scheepsnavigatie en -besturing

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)
Fundamentele AI voor voorspellingen

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)