Automatisch genereren van een digitale twin voor magazijnen

Deadline

Automatisch genereren van een digitale twin voor magazijnen

Uitdaging

De industriële uitdaging van het creëren en onderhouden van een digitale twin voor magazijnen vergt tijd en middelen. Het naadloos integreren met productgegevens, magazijnbeheer, vlootsystemen en aanvullende infrastructuur is complex. De precisie die nodig is voor een nauwkeurige visualisatie maakt de uitdaging nog groter, met een steile leercurve.

Het verkennen van deze uitdaging roept de vraag op: Welke andere toepassingen kunnen versterkt of ondersteund worden door het gebruik van zo'n digitale twin in een industriële context?

Project doelstelling

In dit project willen we een gestroomlijnd proces ontwikkelen. Het gaat om het genereren van een semantische kaart van een magazijn, waarbij objectinformatie wordt verbeterd met behulp van een kennisbank die is verrijkt met bedrijfsspecifieke domeinkennis. Dit proces resulteert in de creatie van een digital twin met veelzijdige toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot:

  • Automatisch een nauwkeurige simulatie van de omgeving bouwen op basis van gegevens verzameld door een robot. 
  • De inhoud van het magazijn en de simulatieomgeving koppelen aan een magazijnbeheersysteem (WMS).
  • Plan vloten van AMR's gebaseerd op verzoeken van het WMS. 
  • Redeneren over/abstraheren van locaties van producten/machines om de interactie tussen mens en robot te vereenvoudigen/programmeren
  • De productplaatsing en (werk)stromen in het magazijn optimaliseren

Wil je ook deelnemen aan dit project?

WAREHOUSEDT_IRVA is een industrieel onderzoeksproject. Wij zijn op zoek naar bedrijven die deel willen uitmaken van de gebruikersgroep en met ons willen werken aan de valorisatie van het project.

Interesse? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Andere open calls

Efficiëntie en kwaliteitsverbetering in het beheer van de levenscyclus van complexe systemen

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)
Situatiebewuste robuuste optimale scheepsnavigatie en -besturing

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)
Fundamentele AI voor voorspellingen

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)