Ontwerp voor de veerkracht van de toeleveringsketen

Deadline

Ontwerp voor de veerkracht van de toeleveringsketen

Uitdaging

De huidige bedrijfsomgeving wordt gekenmerkt door verstoringen en tekorten in de toeleveringsketen. Veerkracht van de toeleveringsketen minimaliseert de impact van verstoringen door ontwerpbenaderingen, waardoor de toeleveringsketen adequaat kan reageren op verstorende gebeurtenissen. Dit project stelt een kader voor om de risico's van de toeleveringsketen te identificeren en te beperken door veerkracht op te nemen in het vroege productontwerp. Het risico wordt bepaald op componentniveau. Veerkracht kan worden ingebouwd in het productontwerp door bijvoorbeeld modulariteit van componenten, vervanging van componenten of multi-sourcing strategieën.

Project doelstellingen

Het doel van dit project is een kader te ontwikkelen om veerkracht op te nemen in het vroege productontwerp:

  • Welke componenten vereisen veerkracht?
  • Hoe ontwikkelen we een systeem dat gemakkelijk aanpasbaar is en dat veranderingen in componenten of leveranciers aankan?
  • Wat is de 'gewenste' mate van veerkracht op basis van een kosten-batenanalyse?

Interesse?

DESCRE_IRVA is een industrieel onderzoeksproject. Wij zijn op zoek naar bedrijven die deel willen uitmaken van de gebruikersgroep en met ons willen werken aan de valorisatie van het project.

Interesse? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer open calls

Digital twins supporting process optimization

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)
Efficiëntie en kwaliteitsverbetering in het beheer van de levenscyclus van complexe systemen

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)
Optimalisatie van discrete productieprocessen

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)