Samenwerken met Flanders Make: een voorbeeld van open innovatie

Samenwerken met Flanders Make: een voorbeeld van open innovatie

In het begin van de 20e eeuw waren verticaal geïntegreerde bedrijven de norm. Bedrijven zochten controle over de hele keten, hielden hun innovaties intern en deden amper pogingen om informatie van buiten hun R&D-afdelingen te integreren in hun eigen processen. Vanaf de jaren ‘20 werd er gefocust op gesloten innovatie en ontstonden er grote corporate onderzoeks- en ontwikkelingscentra zoals de Bell Labs (AT&T en Western Electric) of NatLab (Philips). Hierin konden onderzoekers aan het werk in een niet-academische omgeving én met quasi ongelimiteerde budgetten. Door niet enkel aan industrieel maar ook aan fundamenteel onderzoek te doen werden hier talloze innoverende technologieën ontwikkeld. Bovendien creëerden deze bedrijven zo hun eigen octrooien zodat ze niet afhankelijk waren van octrooien van derden. Hierdoor konden ze hun innovaties vlot commercialiseren en er maximaal de vruchten van plukken. Maar in een ‘gesloten innovatie’-omgeving valt of staat de kennis van een bedrijf ook met de sterkte van de R&D-afdeling. In een samenleving waar kennis steeds gemakkelijker gedeeld wordt, is het idee van gesloten innovatie dan ook langzamerhand opzijgeschoven voor een open innovatie cultuur. Voor bedrijven is het immers steeds moeilijker om alles binnenshuis te doen en te houden, met name door de enorme toename aan kennis die bovendien steeds sneller ontwikkeld wordt.

 

Open innovatie betekent dat bedrijven niet langer enkel vertrouwen op hun eigen onderzoek, maar zowel interne als externe bronnen combineren. Dit open innovatie model is vooral efficiënter, sneller en succesvoller in de precompetitieve fase waarbij bedrijven samen tot nieuwe productideeën en concepten komen.

De onderzoekswerking van Flanders Make is gestoeld op deze gedachte. Door middel van onderzoeksnetwerken (zogenaamde “clusters”) vormen we een brug tussen academisch/fundamenteel onderzoek en industrie en komen we tot samenwerkingen waarbij alle betrokken partijen voordeel halen uit elkaars sterktes.

Cluster participatie binnen Flanders Make

Het open innovatie netwerk van Flanders Make situeert zich rond vier clusters:

  • Motion Products: bewegende delen in machines of voertuigen die zelf bewegen.
  • Flexible Assembly: oplossingen voor flexibele assemblage aan de kost van serieproductie.
  • Design & Optimisation: het met de computer optimaliseren van ontwerp met het oog op productvarianten en productfamilies.
  • Decision & Control: intelligentie toevoegen aan fysische systemen door bijvoorbeeld artificiële intelligentie.

In totaal zijn momenteel meer dan 80 bedrijven, zowel KMO’s als multinationals, lid van één van deze 4 clusters.

Door als bedrijf mee te stappen in een cluster:

  • Zit je mee aan de tafel waar we de uitdagingen rond een specifiek onderwerp bespreken en waar we nieuwe onderzoeksprojecten definiëren.
  • Krijg je de kans om de krijtlijnen van het onderzoek mee te vormen, en zo de Flanders Make onderzoeks-roadmap op lange termijn mee te sturen.
  • Kan je je voordeel doen met de kennis van de andere clusterleden. We stimuleren namelijk volop een nauwe samenwerking tussen alle clusterleden.

Wat met intellectuele eigendom?

Intellectuele eigendom is de verzamelnaam voor een aantal rechten, vastgelegd in nationale en internationale wetten. Deze term omvat onder meer octrooirechten, auteursrechten, databankrechten, enzovoort.

Er wordt algemeen aangenomen dat een goede bescherming van de intellectuele eigendom aanzet tot betere samenwerking en creativiteit. Je kan met een gerust hart je ideeën delen omdat anderen er niet zomaar mee kunnen gaan lopen. Een goede regeling van de intellectuele eigendom is een basisvoorwaarde voor open innovatie.

Maar hoe werkt dat nu binnen Flanders Make? Binnen een onderzoeksproject blijft de intellectuele eigendom van generieke technologieën bij de Flanders Make labo’s. Dat zorgt ervoor dat de kennis bewaard blijft en bruikbaar is voor vele bedrijven. De ontwikkeling van een bepaald product of toepassing door een bedrijf wordt daarentegen eigendom van het bedrijf in kwestie, zodat deze zijn markt kan beschermen.

Meer informatie?

Wil je meer te weten over cluster participatie en hoe je er gebruik van kan maken bij Flanders Make? Neem dan snel contact op met ons. We lichten onze werking met plezier toe.

Marc Engels, COO

Marc Engels is Chief Operating Officer (COO) van Flanders Make. Marc heeft een uitgebreide ervaring in onderzoek in samenwerking met de industrie (KU Leuven, Stanford University, IMEC, LoraNet, FMTC, Flanders Make). Hij heeft een ingenieurstitel en een doctoraat van de KU Leuven.