Innovatie van productieomgevingen

Manufacturing Workplace Innovation

Kan je als maakbedrijf je productiviteit en klantgerichtheid verhogen? Kan je doorloop- en levertijden verkorten, en tegelijkertijd zorgen voor meer werkgoesting en betrokkenheid bij de medewerkers? Ja dat kan, door het werk anders of slimmer te organiseren en te digitaliseren. De bureaucratische werkvorm ­– waarbij het werk wordt verknipt in kleine deeltjes en waarbij mensen afhankelijk zijn van beslissingen van andere afdelingen en leidinggevenden – moet baan ruimen voor innovatievere organisatievormen.

Vanuit deze insteek ging FlandersMake@UGent samen met het expertisecentrum Workitects op pad met een aantal Vlaamse maakbedrijven: Bekintex, Daikin, Hansen Industrial Transmissions, Metaalconstructie Vanderscheuren, Niko, Scandinavian Tobacco Group en voestalpine Sadef. Het doel was om deze bedrijven te begeleiden bij het herontwerpen en ontwikkelen van hun arbeidsorganisaties en hierbij te leren van hun verandertrajecten en doorgevoerde interventies.

Vanuit de verschillende trajecten werden een aantal datagedreven tools doorontwikkeld en getest:

  • Information flow mapping: methode om de stroom van informatie langs de waardestroom in kaart te brengen en aan te duiden waar data worden gecreëerd, waar ze worden opgeslagen en wie die gaat gebruiken.
  • Teamontwerp: aanpak om vanuit het Workitects-organisatiecanvas (productie)teams te ontwerpen en samen te stellen – van de opdrachtbepaling van teams op organisatieniveau (macrostructuur) tot de werk- en rolverdeling op teamniveau (microstructuur).
  • Team-KPI’s: inzichten om de juiste ‘key performance indicators’ voor een productieteam te kiezen en zo de resultaatgerichtheid te bevorderen.
  • Werkbaarheidsmeting: doorontwikkeling van de online werknemersbevraging Werkmeter, om de werkbeleving en jobkenmerken op vlak van kennis, informatie en plaaning in kaart te brengen.

De inzichten uit het project werden vertaald in de publicatie ‘Datagedreven organiseren. Inspiratiegids voor het ontwerpen en ondersteunen van productieteams’. Deze gids reikt bedrijfsleiders, zaakvoerders, hr- en productiemanagers, en andere leidinggevenden uit maakbedrijven inzichten, methodieken en praktijkvoorbeelden aan om de wend- en werkbaarheid van hun organisatie te verhogen. Workitects en FlandersMake@UGent leggen hierbij de focus op het in kaart brengen en aanwenden van relevante data om productieteams anders in te richten en beter te ondersteunen in hun werking en ontwikkeling.

Case: Bekintex werkt beter

Bekintex produceert metaalvezelgarens en hoogtechnologisch textiel op basis van deze metaalvezels. Deze worden onder meer gebruikt in elektrisch geleidend en hittebestendig textiel. Het Wetters bedrijf is onderdeel van de Bekaert groep.

In 2018 koos Bekintex ervoor om haar arbeidsorganisatie te innoveren. Er werden multidisciplinaire teams gevormd. Binnen het project ging de focus naar één van die teams – de ‘branders’. Het productieproces, de informatiestromen en jobs werden onder de loep genomen, om zo de juiste team-KPI’s en teamrollen te introduceren. De volgende stap was de digitalisering van de informatiestromen. Een succesvolle stap die ertoe heeft geleid dat er op dit moment nagenoeg geen papier meer op de werkvloer wordt gebruikt en dat de teamleider meteen over de juiste data beschikt.

Het team branders werkt nu resultaatgerichter en autonomer, wat duidelijk vruchten afwerpt. De productiviteit steeg met 23% en ook de kwaliteit verbeterde significant. De gemiddelde werkgoesting en betrokkenheid van de medewerkers was al hoog en bleef op hetzelfde niveau.

Bekintex

 

Download hier

Wil je meer weten over de inzichten uit dit project? Vul dan onderstaand formulier in en download hier de volledige inspiratiegids.

Met dank aan volgende projectpartners

Workitects
Universiteit Gent
Flanders Make
Vlaio
Lieven Eeckelaert, Senior Consultant

Lieven Eeckelaert is senior consultant in de innovatieve arbeidsorganisatie. Bij het expertisecentrum Workitects richt hij zich vooral op de link tussen werkorganisatie, teamontwerp en -ontwikkeling, en individuele werkbaarheid. Hij is auteur van het boek 'Samen op smaak gebracht - Over het organiseren van werk in voedingsfabrieken van de toekomst'.