De juiste methoden en tools om complexere producten te ontwerpen

De juiste methoden en tools om complexere producten te ontwerpen

Producten worden steeds slimmer. Dat is een positieve evolutie, maar het maakt het werk van ontwerpers wel een stuk complexer. Tijdens een webinar legt onderzoekscentrum Flanders Make uit hoe modelgebaseerde methoden en bijhorende ondersteunende softwaretools helpen om innovatie toch sneller en goedkoper te laten verlopen.

De technologische vooruitgang stuwt de verwachtingen van klanten de hoogte in. Producten moeten meer kunnen, beter functioneren, gebruiksvriendelijker zijn en zich optimaal kunnen aanpassen aan de gebruiksomstandigheden. Er zijn hoge eisen qua energie-efficiëntie en producten moeten gemakkelijk te recycleren zijn, om hun efficiëntie en duurzaamheid te garanderen.

Het is als ontwerpteam van een bedrijf niet gemakkelijk om tegemoet te komen aan al deze vragen. Een dergelijke optimalisatie zorgt er namelijk voor dat je met steeds meer criteria moet rekening houden, en dat zowel op het vlak van hardware, software en elektronica. Tegelijkertijd is er de druk om de producten zo snel mogelijk naar de markt te brengen.

Juiste keuzes maken

Er zijn gelukkig ook steeds meer digitale instrumenten voorhanden om het ontwerpproces doeltreffender te doen verlopen. Die dienen niet om ontwerpers en ingenieurs te vervangen, maar om hen te ondersteunen in de strijd om de groeiende complexiteit van het productontwerpproces het hoofd te bieden.

“Met modelgebaseerde methoden en bijhorende ondersteunende softwaretools is het voor ontwerpers een stuk eenvoudiger om de juiste keuzes te maken”, vertelt Paola Campestrini, clustermanager Design & Optimisation bij Flanders Make. “Zo kom je als bedrijf sneller tot kwalitatief hoogstaande prototypes, waardoor er minder tijd en geld nodig is om uiteindelijk tot een product te komen dat klaar is voor commercialisatie.”

Virtuele representaties

Tijdens een webinar van Flanders Make, georganiseerd op 14 mei onder de noemer ‘How to efficiently manage complexity in product design’, kunnen bedrijven meer leren over concrete oplossingen rond dit thema. 

“We zullen onder andere tonen hoe je met virtuele representaties een veelheid aan eigenschappen van nieuwe producten kan beoordelen zonder dat je fysiek al iets in elkaar moet zetten”, legt Campestrini uit. “Zo kan je met de nodige digitale tools automatisch verschillende alternatieven genereren en al onder meer de sterkte en stijfheid van componenten alsook hun assembleerbaarheid evalueren.”

De experten zullen ook onder meer laten zien hoe je efficiënter kan werken door het co-design van controle-algoritmes en embedded software en welke optimalisatietechnieken ingezet kunnen worden om snel de invloed van meerdere ontwerpparameters op de productperformantie te bestuderen.

Laagdrempelige oplossingen

In de cluster Design & Optimisation van Flanders Make, zijn er al een heel aantal Vlaamse bedrijven die hun voordeel doen met deze expertise van het onderzoekscentrum. Campestrini benadrukt dat de voorgestelde oplossingen laagdrempelig genoeg zijn om aantrekkelijk te zijn voor het brede scala aan bedrijven in Vlaanderen, van kleine kmo’s tot grote multinationals. 

Herbekijk het webinar:

Meer informatie?

Wil je graag meer weten over product design tools en methodieken? Contacteer ons.

Paola Campestrini, Cluster Manager Design & Optimisation

Paola Campestrini behaalde haar ingenieursdiploma aan de Universiteit van Trento (Italië) en een PhD aan de Technische Universiteit Delft (NL). Ze heeft een sterke expertise opgebouwd in het managen van multi-stakeholder onderzoeksprojecten en -programma's zowel binnen de industrie (Agfa) als binnen onderzoeksinstituten (TUDelft, Flanders' DRIVE, Flanders Make). Momenteel is ze de clustermanager van de competentiecluster "Design & Optimisation".