Overslaan en naar de inhoud gaan
Home > Projects > Automated and simulation-based functional safety engineering methodology (aSET)

Automated and simulation-based functional safety engineering methodology (aSET)

Uitdaging 

De industriële partners van dit project staan voor de uitdaging om op het juiste moment en aan een minimale kostprijs nieuwe veiligheidsgerelateerde E/E/PE-producten op de markt te brengen. Deze veiligheidsgerelateerde producten worden alsmaar complexer (bijv. omdat ze meer functies in verschillende topologieën integreren), moeten met meer veeleisende omstandigheden rekening houden (bijv. door de verhoogde rijautonomie), moeten aan specifieke (OEM-)eisen aangepast kunnen worden en moeten ook blijvend beantwoorden aan de evoluerende veiligheidsstandaarden, wat allemaal tot langere ontwikkelingstijden en hogere kosten leidt om een goede veiligheidsscore te verzekeren.

Projectdoelstellingen 

De aSET-methodologieën zullen betrekking hebben op de eerste fasen van het ontwerpproces, van de definiëring van de vereisten tot het ontwerp van de hardware (zie onderstaande figuur). Het ontwerp van de software en de verificatie- en valideringstesten maken GEEN deel uit van het aSET-project, maar de methodologieën moeten wel de uitbreiding naar deze fasen mogelijk maken.

Meer specifiek zijn de doelstellingen van het project de volgende:

  • de ontwikkeling van een Formeel Functioneel Veiligheidsmodel; dit moet op een volhardende manier geïmplementeerd worden en moet de intrinsieke koppeling van alle functionele veiligheidsartefacten, zoals opgelegd door ISO26262, mogelijk maken
  • de ontwikkeling van een methode en demonstratietools voor de omzetting van tekstuele vereisten in mathematische vergelijkingen, die als ontwerpcontract voor het eigenlijke hardware-ontwerp gebruikt kunnen worden en de functionaliteit van E/E/PE beschrijven zodat ze de automatisering van HARA met behulp van een functioneel E/E/PE-model en een installatiemodel mogelijk maken
  • de validering van deze methoden in een generieke use case én in verschillende industriële use cases, waarbij hun goede werking en de beoogde winsten op het vlak van ontwerptijd en kostprijs worden aangetoond.

Economische waarde 

De beoogde aSET-methodologieën zullen

  • productontwikkelaars en -fabrikanten in staat stellen om op een betrouwbare en snelle manier HARA-onderzoeken uit te voeren en de tijd die nodig is voor het ontwerpen van de veiligheidstechniek en de verificatie- en valideringsinspanningen te reduceren
  • verkopers van simulatietools in staat stellen om de methodologie in hun commerciële softwarepakketten te integreren
  • leveranciers van ingenieursdiensten in staat stellen om het formele proces voor veiligheidskritische productontwikkelingen gemakkelijker te beheren.

Contact

Paola Campestrini - paola.campestrini@flandersmake.be

 

Project partners 

Looptijd: 
1/01/2018 tot 31/12/2019