Flanders Make opent in Kortrijk nieuw toptechnologisch centrum voor de industrie

9 november 2023 – Vandaag opent Flanders Make in Kortrijk, in aanwezigheid van Minister-president Jan Jambon, zijn derde centrum voor technologisch onderzoek en innovatie voor de maakindustrie. Hier kunnen bedrijven de nieuwste technologieën en productiemethodes uittesten en worden ze begeleid in het optimale investeringstraject voor hun productieomgeving. De 500 vertegenwoordigers van de industrie die de feestelijke opening bijwonen zijn alvast overtuigd: bedrijven die succesvol willen blijven moeten meer dan ooit inzetten op de digitale en groene transformatie. Alleen via diepe innovatie kan onze industrie competitief blijven en duurzaam bijdragen aan de welvaart in onze regio mits een stimulerend omgevingskader.

Bedrijven kunnen er niet meer omheen: hun klanten verwachten steeds meer producten op maat, snel geleverd en liefst zonder meerkost. De druk om duurzaam te ondernemen wordt ook steeds groter. Niet alleen de markt maar ook andere belanghebbenden, zoals investeerders, kredietinstellingen en overheid dwingen de bedrijven tot een nieuwe aanpak.

Bij Flanders Make werken meer dan 850 onderzoekers samen met uiteenlopende bedrijven aan zo’n 1200 product- en productie innovatietrajecten per jaar. In de nieuwe Kortrijkse vestiging ondersteunt Flanders Make bedrijven in de noodzakelijke omschakeling naar slimme, duurzame productie, met focus op kleine series en hoge productmix.

“Dit past in een nieuw strategisch plan 2030 om de relatieve bijdrage van de industrie aan de economie in Vlaanderen te verhogen van 17% BNP naar 20% BNP, de doelstelling van de Europese Industrie Agenda. Flanders Make neemt hierin de rol van katalysator op, en helpt bedrijven om voluit in te zetten op digitalisering en op de duurzame transitie.

De evolutie naar Industrie 5.0 combineert verdere digitalisering met op artificiële intelligentie gebaseerde technologieën met specifieke ondersteuning voor de operator, die centraal blijft staan in de productie.

Innovaties die Flanders Make ontwikkelt en toepast in voertuigen, machines en hun productieomgevingen vinden via de nieuwe site in Kortrijk ook hun weg naar andere sectoren, waaronder de voedings-, textiel- en farmaceutische industrie, de bouw- en landbouwsector en de logistiek.”, zegt Urbain Vandeurzen, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Flanders Make.

Bedrijven krijgen bij Flanders Make in Kortrijk de kans om in reële omstandigheden de nieuwste productietechnologieën en -processen uit te testen. Zo kunnen ze toekomstgericht blijven investeren in hoogcompetitieve productie in eigen regio.

“Dankzij onze unieke onderzoeksinfrastructuur kunnen bedrijven die sterk willen inzetten op innovatie bij ons op een tastbare manier ontdekken hoe ze een breed gamma aan producten in relatief kleine hoeveelheden op een efficiënte en duurzame manier kunnen maken. Flanders Make is er voor iedereen, de enige vereiste is dat de onderneming een innovatiefocus heeft. We laten hier zowel grote spelers als KMO’s ervaren hoe ze optimaal gebruik kunnen maken van nieuwe technologieën zoals digital twins, slimme robotisering en automatisering.”, zegt Grisja Lobbestael, CEO van Flanders Make.

Een nog op te richten Flanders Make Academy zal bedrijven ook ondersteunen om hun medewerkers klaar te stomen voor de jobs van de toekomst. Mensen blijven in de toekomst een centrale rol spelen op de werkvloer. Hierbij kunnen ze ondersteuning krijgen via digitale werkinstructies en robots die hen helpen bij zwaar en repetitief werk.

Minister-president Jan Jambon zegt: “De internationale concurrentie om de industrie van de toekomst is hevig in sectoren zoals halfgeleiders, batterijen, data en de brede maakindustrie. Vandaag zetten we met Flanders Make in Kortrijk een belangrijke nieuwe stap met de opening van een nieuw centrum voor technologisch onderzoek en innovatie voor de maakindustrie. De innovaties die voortkomen uit Flanders Make zullen ons in staat stellen om nieuwe hoogtechnologische industrieën te ontwikkelen en bestaande en verouderde industrieën te voorzien van groene, efficiënte en duurzame productiemogelijkheden. We beschikken in Vlaanderen over de nodige kennis en kunnen. We gaan dit nu maximaal ten dienste stellen van onze grote en kleine bedrijven en samenleving."

Flanders Make Kortrijk
Dennis Janssen, Communication Officer

Dennis Janssen is Communication Officer bij Flanders Make. Met een uitgebreide fascinatie voor technologie en wetenschap brengt hij graag interessante nieuwigheden rond het onderzoekscentrum naar buiten.

More about