Overslaan en naar de inhoud gaan
Home > Projects > Value-driven concept design for mechatronic product families (VaProFam_icon)

Value-driven concept design for mechatronic product families (VaProFam_icon)

Uitdaging

Dit project richt zich op producenten van machines, voertuigen en subsystemen die nieuwe productvarianten binnen eenzelfde productfamilie willen ontwerpen. Momenteel worden ontwerpkeuzes en afwegingen vaak intuïtief op ad-hoc-basis gemaakt. Gelet op de Industrie 4.0-trend naar steeds kleinere productiebatches en evenredig grotere productfamilies zullen deze bedrijven de waarde, levenscycluskosten en prestaties van hun ontwerpkeuzes op een meer systematische en formele wijze in de conceptfase (= een vroeg stadium) van het ontwerpproces tegenover elkaar moeten afwegen.

Verder richt het project zich ook op providers van softwaretools die een meer formeel en systematisch ontwerpproces binnen het kader van productfamilies willen ondersteunen.

Projectdoelstellingen

Het belangrijkste innovatiedoel van dit project is de ontwikkeling van een nieuwe formele methodologie en ondersteunende tools voor een stapsgewijs, waarde-gedreven productfamilieontwerp dat rekening houdt met de directe en indirecte kosten doorheen de hele levenscyclus van het product. Deze methodologie richt zich op de vroege (conceptuele) ontwerpfase waarin nog veel ontwerpkeuzes gemaakt moeten worden en nog heel wat informatie ontbreekt of onzeker is.

Economische waarde

De formele methodologie en ondersteunende tools die in dit project ontwikkeld worden, zullen bedrijven helpen om rendabel te blijven binnen de nieuwe door Industrie 4.0 aangestuurde marktdynamiek naar kleinere productiebatches en evenredig grotere productfamilies. De integratie van deze nieuwe aanpak voor het ontwerpen van een productfamilie en voor het betreffende assemblage-/productieproces zal bedrijven toelaten om systematisch en kwantitatief de waarde, levenscycluskosten en prestaties van verschillende ontwerpopties in een vroege fase van het ontwikkelingsproces waarin er nog veel onzekerheden zijn, tegenover elkaar af te wegen. Door deze methodologie te gebruiken, zullen ondernemingen hun globale levenscycluskosten en de marktintroductietijd van hun productfamilies kunnen terugdringen en kunnen bepalen welke componenten best gestandaardiseerd worden.

Contact

Voor meer informatie over dit project kan u contact opnemen met projectmanager Frederik Petré.

Project partners

Volgende partners nemen deel aan dit project: 

 

Looptijd: 
1/03/2019 tot 28/02/2022