Overslaan en naar de inhoud gaan
Home > Projects > Rigorous approach for programming and optimal control of multi‐robot systems (MULTIROB)

Rigorous approach for programming and optimal control of multi‐robot systems (MULTIROB)

Uitdaging 

De maakindustrie staat voor grote uitdagingen in verband met

  • de vergrijzende en steeds schaarser wordende beroepsbevolking;
  • een toenemende vraag naar kleine of middelgrote lijnen van op maat gemaakte complexe producten.

Fabrikanten van robots en andere hoogtechnologische bedrijven die op deze vraag inspelen, hebben zwaar geïnvesteerd in nieuwe technologieën - wat ze nog steeds doen - en hebben tweearmige robots, mobiele manipulatoren en andere 'multirobotsystemen' op de markt gebracht. Maar al wordt er veel gesproken over flexibele, collaboratieve en geavanceerde robotica om deze uitdagingen aan te pakken, toch is het werkelijke industriële aandeel van deze systemen vandaag de dag nog steeds beperkt tot een klein aantal early adopters en proof-of-concepts.

Een belangrijke technologische barrière voor een wijdverbreid gebruik in de Vlaamse maakindustrie (en daarbuiten) is de moeilijkheid om complexe multirobotsystemen op een efficiënte manier in te zetten en te gebruiken in reële industriële omgevingen met behulp van geavanceerde robotprogrammering. De softwarebeperkingen van deze systemen hebben een grote negatieve weerslag op de return-on-investment.

Projectdoelstellingen

Het doel van het project is om een geïntegreerd softwareframework te bouwen om deze technologische barrière weg te nemen.

Het framework is gericht op het bieden van een geïntegreerde oplossing voor drie aan elkaar gerelateerde punten:

  1. optimale continue bewegingsplanning en -controle;
  2. een domeinspecifiek taal- en onderhandelingsmechanisme voor de coördinatie van taken en discrete besluitvorming;
  3. een algemene modelbeschrijving, met inbegrip van een querytaal en sensorfusietechnieken.

Voor elk van de thema's zullen zowel algoritmen als softwareondersteuning ontwikkeld en in een algemeen framework geïntegreerd worden.

Economische waarde

In het kader van het project zullen demo's ontwikkeld worden voor toepassingen op het gebied van machinebeheer, assemblage en contourtracering.

Contact

Geïnteresseerde bedrijven kunnen nog steeds aansluiten bij de gebruikersgroep of bedrijfscases voorstellen voor de validatie van de onderzoeksresultaten!

Wilt u profiteren van dit onderzoek en ontdekken waar het toe leidt? We zijn altijd op zoek naar bedrijven die interessante cases kunnen voorstellen om de resultaten te valideren of aan de gebruikersgroep kunnen deelnemen. Zo kunt u de voortgang van dichtbij volgen. Neem contact op met

Wilm Decré (project manager) - wilm.decre@kuleuven.be

Projectpartners

Looptijd: 
1/08/2018 tot 31/07/2022