Overslaan en naar de inhoud gaan
Home > Projects > Interdisciplinary Training Network in Multi-Actuated Ground Vehicles (ITEAM)

Interdisciplinary Training Network in Multi-Actuated Ground Vehicles (ITEAM)

Uitdaging 

Een consortium van zestien partners is gestart met een Interdisciplinair Netwerk voor Opleiding in Voertuigen met Meerdere Aandrijvingen (ITEAM).

Een opvallend kenmerk van het ITEAM-netwerk is het concept van interactie tussen drie researchclusters: 1. “MAGV-integratie”, dat vooral gericht is op de ontwikkeling van subsystemen voor de actieve sturing van chassis en aandrijflijn; 2. “Groene MAGV”, dat focust op de ontwikkeling van innovatieve oplossingen om de efficiëntie van MAGV te verhogen en hun emissies te verlagen; en 3. “MAGV en hun rij-omgeving”, dat het semi-autonoom en volledig geautomatiseerd rijden met MAGV verder wil ontwikkelen. Meer in het bijzonder omvatten de onderzoeksinspanningen binnen deze drie clusters vijftien individuele projecten die moeten uitmonden in een doctoraatsthesis. Alle deelnemers zullen in de volgende domeinen worden opgeleid: regeltechniek en berekeningsintelligentie, voertuigdynamica en mens/machine-interface en de beoordeling van voorgestelde oplossingen via de ontwikkeling van virtuele en reële testfaciliteiten voor MAGV.

Projectdoelstellingen

Het merendeel van de beoogde onderzoeksresultaten zal gebaseerd zijn op een complex proces voor de integratie, verwerking en interpretatie van gegevens die vanuit het voertuig en zijn omgeving ter beschikking worden gesteld. Daarbij zal bijzondere aandacht worden besteed aan veiligheid, goede prestaties en lage emissies. Het ITEAM-consortium heeft een reeks van researchdatabanken gepland met het oog op een ruime toegang tot de gedeelde elektronische onderzoeksapparatuur en technische uitrusting van de deelnemende leden. Om open toegang tot de onderzoeksgegevens te bevorderen, zullen ook de projectresultaten en -activa aan een breed internationaal publiek ter beschikking worden gesteld zodat de verworven kennis ook buiten de leden van het consortium gedeeld zal worden.

De bijdrage van de beginnende onderzoeker (ESR) van Flanders Make omvat de ontwikkeling van modelmatige schattingsalgoritmen voor de inerte eigenschappen (afgeveerde massa, traagheidsmoment en positie van het zwaartepunt) van het voertuig en de hoeken ten opzichte van lichaam en weg. De ontwikkelde schattingsalgoritmen zullen op twee manieren gebruikt worden:

  • Integratie in schattingsalgoritmen voor cruciale voertuigstatussen en bandenkrachten. De meeste in de literatuur gebruikte schattingsalgoritmen maken gebruik van gekende inertieparameters en vlakke wegen, wat hun nauwkeurigheid onder realistische rijsituaties sterk aantast.
  • Integratie in voertuigbesturingssystemen. De actuele voertuigbesturingssystemen houden geen rekening met variabele inertieparameters of met niet-vlakke wegen, maar zijn afgesteld op het slechtst mogelijke scenario.

Subdoelstellingen:

  • De ontwikkeling van schattingsalgoritmen voor de inertieparameters van het voertuig
  • De ontwikkeling van schattingsalgoritmen voor de hoeken van het voertuig ten opzichte van het lichaam en de weg
  • Integratie in schattingsalgoritmen voor cruciale voertuigstatussen en bandenkrachten
  • Integratie in voertuigbesturingssystemen

Economische waarde 

ITEAM beoogt het opzetten en de duurzame verdere ontwikkeling van dit Europese opleidingsnetwerk met een sterk interdisciplinaire aanpak door getalenteerde specialisten op te leiden in het onderzoek naar en de ontwikkeling van state-of-the-art technologieën voor voertuigen met meerdere aandrijvingen (MAGV). Binnen deze context wil het ITEAM-consortium de ontwikkeling van nieuwe hardware- en softwareoplossingen aanmoedigen om de rijprestaties en de veiligheid van het voertuig te verbeteren en de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen. In lijn met deze onderzoeksdoelstellingen zal het consortium ook sterke en effectieve samenwerkingsverbanden tussen de academische en de industriële wereld verzekeren en op die manier de carrièreperspectieven van pas afgestudeerde talenten verbeteren.

Voor meer informatie: https://iteam-project.net

Contact

Sebastiaan Van Aalst - sebastiaan.vanaalst@flandersmake.be

Het ITEAM-networkproject loopt van 2016 tot en met 2019 en wordt gesteund door het Horizon 2020 Kaderprogramma van de Europese Unie (Marie Skłodowska-Curie acties) onder subsidieovereenkomst nr. 675999.

 

Projectpartners 

Looptijd: 
1/01/2016 tot 31/12/2019