Nieuw partnership voor een duurzamere en meer gedigitaliseerde bouwsector

Anno 2024 is bouwen en verbouwen in België nog steeds een, hoofdzakelijk, manuele aangelegenheid. Hoewel er hier en daar een aantal initiatieven opduiken, staat de digitalisatie in de bouwsector nog steeds in de kinderschoenen. Er liggen zo belangrijke kansen om bouwprocessen efficiënter te laten verlopen, faalkosten te verminderen en personeel gerichter in te zetten met aandacht voor comfort en veiligheid. Onderzoek en innovatie kunnen helpen om bouwprocessen efficiënter te maken door prefabricage, kwaliteit te verhogen, faalkosten te verminderen en klimaatdoelstellingen te behalen door de verduurzaming van het nieuwe en bestaande gebouwenpark.

Digitalisatie is een must

Digitalisatie-oplossingen zijn de voorbije jaren meer en meer kosten-competitief geworden, waardoor ze voor bouwbedrijven belangrijke kostenbesparingen kunnen opleveren. Deze technologie zorgt voor een basis voor vervolgstappen in kwaliteitsborging, productiviteitsverhoging en laat ons toe om beschikbare grondstoffen optimaal te benutten, inclusief het hergebruik van producten, componenten en grondstoffen.

Flanders Make en EnergyVille slaan de handen in elkaar

Om de bouwsector en de gehele waardeketen in de bouw te ondersteunen, slaan Flanders Make en EnergyVille de handen in elkaar. Deze partners brengen in de samenwerking hun state-of-the-art technologie aan tafel.

  • EnergyVille focust op de ontwikkeling van innovatieve gebouwelementen, verbeterde energieperformantie en integrale duurzaamheid gedurende de levenscyclus gebouwen, elementen en materialen, ondersteund door de Thoreaq en Constructhor infrastructuur in Thor Park Genk.
  • Flanders Make focust op ontwerptechnieken voor assemblage en manufacturing, digitalisatie van ontwerp- en maakprocessen, ondersteuning van operatoren en semi- en volautomatische maakprocessen.

Deze samenwerking wordt ook nog versterkt dankzij de medewerking, expertise en sectorkennis van Buildwise, Embuild en Agoria

Op basis van deze competenties hebben Flanders Make en EnergyVille vier domeinen geïdentificeerd waarin nieuwe technologie zal ontwikkeld worden om bedrijven te ondersteunen:

Matchmaking event september 2024

De focus van deze samenwerking ligt op het realiseren van impact op de bouwsector binnen twee tot maximum vier jaar. We zoeken daarom naar industriële partners die via verschillende innovatieprojecten nauwer willen samenwerken. We bieden ondersteuning vanuit onze expertise, zowel voor de uitwerking van onderzoeksvoorstellen als voor de realisatie van de projecten.

Linda Corstjens, PR & Communication Manager

Linda Corstjens heeft meer dan 20 jaar ervaring in communicatie & PR in research-, B2B- en B2C-omgevingen. In 2010 startte ze bij Flanders’ Drive als PR & Communicatie Manager om vervolgens, in 2014 bij de geboorte van Flanders Make, door te starten als PR & Communicatie Manager van Flanders Make.

More about