Gamification survey

Gamification in de maakindustrie

Heb je een sterke interesse in innovatie voor de maakindustrie? Dan hebben we jouw mening nodig!
De afgelopen jaren is gamification uitgegroeid tot een krachtig en succesvol medium om bepaald gedrag te stimuleren en mensen te motiveren. Gamification staat voor het gebruiken van spelprincipes en speeltechnieken in een niet-spel gerelateerde context. Het doel van gamification is om o.a. meer betrokkenheid te creëeren en de overdracht van kennis te bevorderen.

Onze collega's aan de UHasselt willen met deze survey graag te weten komen of je gamification al gebruikt op de werkvloer en over welke technieken dit dan gaat. Daarnaast polsen ze ook graag naar je interesses en noden hieromtrent. Indien je dus nog geen gebruik maakt van gamification zijn je antwoorden nog steeds heel erg nuttig.

Deelname aan deze survey is vrijblijvend, maar wordt erg geapprecieerd. Zo krijgen we een beter inzicht in de huidige stand van zaken in de maakindustrie. Op deze manier kunnen we in de toekomst beter inspelen op de noden van de bedrijven.

Kristof Vrancken, Communication Officer

Kristof Vrancken is sinds 2019 Digital Communication Officer bij Flanders Make. Als Digital Marketeer met ervaring in zowel B2B- als B2C-communicatie schrijft hij met een frisse blik op technologische innovatie, over wat letterlijk en figuurlijk beweegt binnen ons onderzoekscentrum.

More about