Technologie voor training en ondersteuning op afstand

Technologie voor training en ondersteuning op afstand

Het project “Technologie voor training en ondersteuning op afstand” heeft als doel organisaties binnen de industrie, het onderwijs en de zorgsector te inspireren om technologische oplossingen te implementeren die toelaten om activiteiten uit te voeren met respect voor de social distancing-regels. Dit project krijgt steun van VLAIO via de COOCK-projectoproep.

De aangereikte ‘augmented/mixed reality’ technologieën maken gebruik van smartglasses, smartphones of tablets. Hiermee kan een observator de acties van de uitvoerder in real-time volgen. Het doel is om de uitvoerder (operator, expert, leerling, leerkracht, patiënt, hulpverlener,…) te assisteren of volgen. Behalve verbeterde veiligheid (o.a. door social distancing) hebben deze remote assistance technieken ook volgende voordelen: kortere opleidingstijd, mogelijkheid tot het uitvoeren van complexere taken, efficiënter inschakelen van schaarse experten en sneller oplossen van problemen. Hoewel deze technologie beschikbaar en betaalbaar is, zijn de voordelen ervan nog weinig bekend in de samenleving en is het gebruik ervan beperkt.

Het algemeen doel van dit project is het aanbieden van alternatieven voor opleidingen en assistentie. Dit project richt zich dus niet uitsluitend op professionele gebruikers, maar ook op burgers zoals leerlingen en patiënten.

Via verschillende kanalen zal er met publicaties en laagdrempelige demonstraties interesse opgewekt en kennis overgedragen worden aan de diverse sectoren, verspreid over Vlaanderen.

Meer over de VLAIO COOCK-oproep

VLAIO lanceert een extra COOCK-oproep van 2 miljoen euro om de coronacrisis te bestrijden. Het COOCK-programma slaat de brug tussen de kenniswereld en de bedrijfswereld. De oproep beoogt een versnelde kennis- en technologie-overdracht vanuit onze onderzoeksorganisaties naar ondernemingen en organisaties die lijden onder de coronacrisis. Zo kan nieuwe kennis op korte termijn vertaald worden naar praktische toepassingen. VLAIO zal ervoor zorgen dat goedgekeurde projecten al 2 weken na indiening kunnen starten.

Meer info?

Voor meer info over dit project kan je terecht bij projectmanager Diana Espinosa.

More about