Thermische screening van personen

Thermische screening van personen door middel van infrarood camera's biedt een aantal voordelen:

  • Je kan er snel grote groepen mensen mee screenen; tientallen tot honderden per uur;
  • De technologie kan gemakkelijk geïntegreerd worden in publieke ruimtes en voetgangersstromen, mits het afbakenen van een screeningszone;
  • Er is een veilige afstand tussen waarnemer en gescreende persoon.
  • Mits een juiste opstelling van de screeningszone én een correcte werkwijze kan je een goede filtering bereiken en efficiënt die personen met een indicatie van verhoogde lichaamstemperatuur identificeren. 

Voor het inperken van de Covid-19 pandemie is dit een waardevolle technologie. Een verhoogde lichaamstemperatuur kan 1 van de eerste symptomen zijn van het doorbreken van het virus. Door dergelijke systemen te gebruiken bij toegangsdeuren van publieke gebouwen of bedrijven kunnen we de verspreiding van het virus helpen inperken.

Daarnaast kunnen ziekenhuizen gebruiken maken van de technologie voor een snelle triage van binnenkomende patiënten.

Flanders Make richtte dit initiatief zelf op en werkt samen met de thermografische experten van het Op3Mech labo van Universiteit Antwerpen voor de uitwerking van slimme algoritmes. Hoe we dit concreet aanpakken staat hieronder verder beschreven. 

 

Rol van Flanders Make?

Flanders Make zet een aantal onderzoekers in om een antwoord te vinden op vragen zoals:

  • Waar op het lichaam en hoe vaak meten we de temperatuur om een goede screening te bereiken?
  • Hoe lang moet de patiënt acclimatiseren voor de meting?
  • Is het gebruik van een blackbody noodzakelijk (als referentietemperatuur)?
  • Hoe kan je via slimme algoritmes en correcte statistiek de effectiviteit van de screening verhogen, alsook bruikbaar en robuust maken in een publieke en industriële context?

Door hier verder onderzoek naar te doen zal de bruikbaarheid van deze systemen verbeteren en dragen we ons steentje bij voor het inperken van deze pandemie. Daarnaast zijn we in gesprek met bedrijven die geïnteresseerd zijn in het gebruik van de oplossing of kunnen helpen bij de uitrol ervan. 

infrared screening of elevated body temperature

Contacteer ons

Heb je vragen over dit project of wil je eraan meewerken? Laat het ons zeker weten.