Social distancing is key

Zoals geweten is social distancing één van de, zoniet dé, belangrijkste voorzorgsmaatregel die we kunnen nemen in het voorkomen van Covid-19 besmettingen. In dit kader hebben onze Flanders Make onderzoekers aan de UHasselt een systeem ontwikkeld waarmee we de bezettingsgraad van een ruimte kunnen monitoren op basis van Bluetooth ‘beacons’.

Via deze tool kan je in 1 oogopslag zien of er niet te veel mensen in een ruimte zijn en of er nog meer mensen op een Covid-veilige manier naar binnen kunnen. Door de bezettingsgraad op deze manier te monitoren beperken we de verspreiding van het Covid-19 virus.

Het systeem

Het systeem is, in eerste instantie, gericht op bedrijven, winkels, scholen, meeting centrums, evenementen, etc. Zo kunnen ze hun activiteiten, weliswaar op een aangepaste manier, toch laten doorgaan. Het systeem werkt via Bluetooth ‘beacons’ en ‘gateways’.

De Bluetooth ‘beacons’ zijn zenders ter grootte van een muntstuk van twee euro en worden beschikbaar gesteld aan iedereen die de ruimte/het gebouw betreedt. In de ruimte staan ‘gateways’ op vaste posities die via Bluetooth communiceren met de individuele ‘beacons’.

Via de sterkte van het signaal bepalen we de afstand tot verschillende ‘gateways’ en kunnen we niet enkel de positie van iedere ‘beacon’ (of persoon) bepalen, maar ook het aantal in de ruimte. Via een monitor aan de ingang van de ruimte kan je zien wat de capaciteit van de ruimte is en of deze al bereikt is. Daarnaast geven we er ook een overzicht van de bezettingsgraad van de gemonitorde locaties weer. Zo kan je alles vanop afstand monitoren.

Privacy

Misschien denk je nu, waarom kon dit niet gerealiseerd worden door middel van de Bluetooth chip die in onze smartphone zit? Wel, omwille van privacy redenen is er gekozen om te werken met aparte Bluetooth ‘beacons’. Deze ‘beacons’ werken, in tegenstelling tot onze smartphone, volledig anoniem. Het systeem registreert enkel bewegingspatronen zonder dat daar persoonlijke gegevens aan gekoppeld worden. Zo is dit dus een 100% anoniem systeem dat de privacy respecteert.

Prototype

Na eerste tests bij UHasselt hebben we nu een prototype van het systeem opgesteld in één van onze eigen vergaderzalen in ons kantoor in Leuven. Hier testen we de werking nog verder. In een volgende fase verkennen we hoe bedrijven deze technologie zullen kunnen inzetten.

crowd monitoring Flanders Make

 

Contacteer ons

Heb je vragen over dit project? Laat het ons weten.