RightWeight

Uitdagingen

De auto- en de lucht- en ruimtevaartsector zijn stevig verankerd in (Noordwest-) Europa, waar zij werk bieden aan ongeveer 13,5 miljoen mensen. Zij zijn van essentieel belang voor het concurrentievermogen van Europa en leiden de innovatie-inspanningen op verschillende gebieden (31% van het O&O-aandeel van de EU). Maar tegelijkertijd zijn ze verantwoordelijk voor het grootste deel van de CO2-uitstoot, bijna 25% in de EU. Om de green deal na te komen, heeft de EU ambitieuze milieudoelstellingen vastgesteld: < 95 gCO2/km (voor de automobielsector) en < 30 g CO2/pax/km voor de lucht- en ruimtevaartsector.

Om deze doelstellingen te halen, proberen bedrijven lichtere materialen te gebruiken. In beide waardeketens worstelen toeleveranciers van onderdelen in Noordwest-Europa echter met sectorspecifieke uitdagingen die hun concurrentievermogen belemmeren:

  • Lucht- en ruimtevaartonderdelen moeten tegen lagere kosten en hogere snelheden worden geproduceerd omdat de verkoop van vliegtuigen onder druk staat van nieuwe concurrenten in bv. Brazilië en China.
  • Auto-onderdelen moeten lichter worden gezien de druk van de steeds strengere milieuvoorschriften: zo levert een vermindering van het voertuiggewicht met 100 kg een besparing van ongeveer 8,5 g CO2/100 km op.

Kmo's vertegenwoordigen ongeveer 99% in beide waardeketens en staan voor de volgende 3 grote uitdagingen:

  1. Auto-/vliegtuigfabrikanten slagen er niet in aan de milieuregelgeving te voldoen omdat de oplossingen niet het juiste evenwicht vinden tussen kosten/milieuprestaties. Aan de ene kant blinkt de automobielsector uit in geavanceerde fabricagetechnologieën met concurrerende kosten voor massaproductie; aan de andere kant zien we dat de lucht- en ruimtevaartindustrie uitblinkt in het gebruik van geavanceerde materialen met verbeterde lichtgewichtprestaties.
  2. Het gebrek aan intersectorale connecties tussen leveranciers en eindgebruikers leidt tot onderbenutte synergieën. KMO's uit de ene sector zijn niet volledig op de hoogte van de zakelijke mogelijkheden in de andere, waardoor een groot onbenut overdraagbaarheidspotentieel ontstaat.
  3. KMO's van toeleveranciers kunnen geen innovatieve oplossingen bieden die aan de behoeften van de auto-/vliegtuigfabrikanten voldoen: sterk presterende oplossingen zijn te duur, terwijl betaalbare oplossingen niet aan de beoogde gewichtsvermindering kunnen voldoen.

Projectdoelstellingen

RIGHTWEIGHT beoogt het concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen in de auto- en luchtvaartsector te vergroten door nieuwe oplossingen te leveren die voldoen aan milieu- en betaalbaarheidsdoelstellingen. Door sectoroverschrijdende samenwerking en specifieke ondersteuning zullen zij hun capaciteit kunnen vergroten om gezamenlijk oplossingen te ontwikkelen die aan de behoeften van auto- en vliegtuigfabrikanten voldoen. RIGHTWEIGHT zal een transnationaal ecosysteem opzetten dat 7 partnerregio's met complementaire expertise met elkaar verbindt. Aan het eind van het project:

  • zullen 50 KMO's hun innovatieve producten ontwikkelen om TRL7 te bereiken.
  • 100 KMO's zullen hun dienstverlening verbeteren door middel van opleidingen.

Economische waarde

  • Op korte termijn zullen de nieuwe producten die door de sectoroverschrijdende samenwerkings- en opleidingsprogramma's zijn gecreëerd, 2 miljoen euro omzet en 50 banen opleveren.
  •  Op de lange termijn (10 jaar) zullen meer kmo's tot het ecosysteem toetreden (naar verwachting 850). Dit zal leiden tot 250 nieuwe banen en een totale extra omzet van 60 miljoen euro, gegenereerd door innovaties en opleidingen.

Contact

Voor meer informatie over RightWeight, gelieve de projectwebsite te bezoeken of onze projectverantwoordelijke Gabriel Abedrabbo te contacteren.