De industrie nieuw leven inblazen met de ontwikkeling van digitale vaardigheden

Co-funded by the European Union

Ontwikkelingen in belangrijke en opkomende technologieën veranderen de manier waarop we digitale vaardigheden definiëren en de mate waarin we afhankelijk zijn van technologie. De COVID-19 pandemie heeft het bestaande tekort aan digitale deskundigen in Europa verder benadrukt. Europa heeft een aanzienlijke en systematische kloof tussen de behoeften van de markt en het aanbod aan vaardigheden op het gebied van geavanceerde digitale technologieën.

53% van de bedrijven die proberen ICT-specialisten aan te werven, heeft het moeilijk, terwijl slechts 65% over digitale vaardigheden beschikt die "boven het basisniveau" liggen. Dit draagt ertoe bij dat geen gebruik wordt gemaakt van geavanceerde digitale technologieën die inspelen op de behoeften van zowel werkenden als werkzoekenden die zich moeten bijscholen.

Het programma Digital Europe ondersteunt strategische projecten om deze uitdagingen aan te gaan en ondersteunt de ontwikkeling van een pool van geschoolde Europese digitale deskundigen door samenwerking tussen hoger onderwijs, onderzoek en bedrijven aan te moedigen, de belangstelling van Europeanen voor digitale loopbanen aan te wakkeren en de beste talenten aan te trekken.

REBOOT SKILLS LOGO

REBOOT SKILLS Digital Europe Programme – GA 101100696

Doelstellingen

Het doel van REBOOT SKILLS is om werknemers die momenteel in de productiesector werken of dat willen gaan doen, toegang te geven tot geavanceerde digitale bijscholingsmogelijkheden die hen kunnen helpen gelijke tred te houden met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van cyberbeveiliging, robotica, kunstmatige intelligentie (AI) en het industriële internet van dingen (IoT). Het project brengt een nieuwe mix van EU-onderwijsaanbieders en beroepsorganisaties samen om een op maat gemaakt bijscholingsmodel voor geavanceerde digitale vaardigheden aan te bieden via korte opleidingscursussen die werknemers en de verwerkende industrie gezamenlijk in staat zullen stellen hun vaardigheden te verbeteren op dit kritieke moment voor het ecosysteem van de Europese verwerkende industrie.

De specifieke doelstellingen van het project zijn

  1. Een duurzaam en collaboratief opleidingsaanbod creëren ten dienste van de digitaliseringsbehoeften van kmo's die actief zijn in belangrijke capaciteitsgebieden.
  2. De eigenaars, managers en werknemers van kmo's gemakkelijker toegang geven tot hoogwaardige digitale opleidingen die gemakkelijk kunnen worden gevolgd op verschillende locaties.
  3. Het aantal mensen die digitale oplossingen in de verwerkende industrie kunnen ontwerpen, ontwikkelen en toepassen, vergroten.

Activiteiten

Het project biedt 25 korte cursussen over digitale technologieën. We werken momenteel aan deze catalogus. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie. 

reboot skills

 

Het project draagt bij tot de 'Sustainable Development Goals'

Quality education
Decent work and economic growth
Industry, Innovation and infrastructure

Meer informatie

Wil je graag meer weten over dit project? Contacteer ons dan.