Met de steun van

ESF

 

Ondersteuning van het menselijk kapitaal om dronedata te integreren in bedrijfsprocessen

Dataverzameling met drones biedt nieuwe mogelijkheden voor bedrijven in allerhande sectoren die inzetten op digitale transformatie. In de Industrie 4.0 Proeftuinen Smart Farming, Smart Connectivity en Drones in de bouw en landbouw werden digitale technologieën ontwikkeld waarbij drones ingezet worden om precisiedata op een efficiëntere en/of veiligere manier te verzamelen dan via bestaande processen. De doelgroepen zijn de logistieke sector, de fruitteelt en landbouw, en de dronebedrijven.

Projectdoelstellingen

Het doel van dit ESF-project is om de ontwikkelde technologie effectief te integreren in de bedrijfsprocessen met aandacht voor het menselijk kapitaal.  Dit betekent dat de werknemers van de bedrijven in de verschillende doelgroepen actief betrokken en begeleid worden tijdens de integratie. Begeleidingstrajecten worden opgesteld voor alle werknemers die een directe of indirecte rol spelen in de waardenketen van dataverzameling en -verwerking, tot interpretatie en integratie van de data in de bedrijfsprocessen. 

Contact

Bezoek de website van deze oproep voor meer informatie over dit project.