Met de steun van

efro

 

Autoinfra

Uitdaging

De validering van autonome rijfuncties is tijdrovend en duur. Dit is te wijten aan de complexiteit van de software- en hardware-architecturen en de integratie van deze systemen. Virtuele simulators kunnen geen rekening houden met alle verschillende bedrijfsomstandigheden en functionele veiligheidsvereisten. Bovendien zijn real-world-tests enkel mogelijk op systeemniveau. Hierdoor kunnen fouten in subsystemen niet afzonderlijk geanalyseerd en opgelost worden, wat leidt tot een langdurig en duur proces van trial-and-error.

Projectdoelstellingen

Het doel van dit project is het creëren van een state-of-the-art validatielab voor autonome systemen. Nieuwe hardware-in-the-loop infrastructuur om het validatieproces te sturen voor geautomatiseerde taken, met integratie van een gefaseerde aanpak van virtuele simulaties tot real-life tests om de kloof te dichten tussen tests met een gesimuleerd voertuig in een virtuele omgeving en tests met een echt voertuig in een beperkte real-world-omgeving.

  • Een real-time HIL-simulatieomgeving om voertuigen, wegdekken, verlichting, weersomstandigheden, enz. te simuleren
  • Gesimuleerde waarnemingssensoren kunnen geleidelijk door echte sensoren of zeer getrouwe modellen vervangen worden
  • Afspelen van opgenomen weggegevens in bestaande omgevingsomstandigheden en met integratie van nieuwe actoren (bijv. overstekende voetgangers) op een dusdanige manier dat tests met een gesloten lus uitgevoerd kunnen worden
  • Injectie van objectgegevens in de sensorinterfaces om de mogelijkheid van typische sensorfouten te injecteren
HIL environment

Economische waarde

Flanders Make maakt van dit project gebruik om test- en validatie-infrastructuur aan de industrie in Vlaanderen aan te bieden. Deze infrastructuur zal niet alleen de economische valorisatie van de kennis en de knowhow inzake autonome mobiele systemen in de regio faciliteren maar ook de marktintroductietijd verkorten. De infrastructuur laat toe om bedrijven aan te moedigen om via validering en demonstratie te investeren in product- en procesinnovaties met autonome systemen.

Contacteer ons

Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met projectmanager Chris Ganseman.