Interreg EMR Digital Twin Academy

Uitdaging

Digital twins worden beschouwd als een van de sleuteltechnologieën van Industrie 4.0 en zijn de ultieme stap in digitalisering. Ze creëren een virtuele voorstelling van een reële entiteit en organiseren een iteratieve uitwisselingslus tussen de digitale en de reële wereld.  Digital twins richten zich op verschillende aspecten zoals het ontwerp, de productie, de klantenservice, de logistiek, het onderhoud, enz. In de komende jaren zal het gebruik van Digital twins technologieën een enorme vlucht nemen en de manier waarop we innovatie, onderzoek en ontwikkeling, conceptie, prototyping, productie, integratie, onderhoud, IOT en gegevensbeheer, klantendiensten, logistiek, enz. uitvoeren, echt veranderen. Daarom heeft dit gevolgen voor alle bedrijven, ongeacht hun grootte of activiteitensector.

Het probleem is dat Digital twins technologieën nog zeer innovatief zijn en dat er in dit strategische domein een kenniskloof bestaat op het gebied van onderwijs en leren, onderzoek en ontwikkeling, integratie en consultancy. Aangezien het een zeer complex onderwerp is, zijn er in elke regio en/of elk land maar een paar specialisten in deze technologie. Alleen een grensoverschrijdende aanpak kan dus leiden tot ambitieuze projecten op dit gebied.

Projectdoelstellingen

Dit project richt zich op 3 hoofddoelen:

  • Oprichting van een virtuele en persoonlijke gemeenschap van deskundigen op het gebied van Digital twins binnen de Euregio voor inspiratie, innovatie, uitwisseling van beste praktijken, leren en ontwikkeling, en netwerken.
  • Ontwikkeling van innovatieve opleidingsprogramma's, met nieuwe leerbenaderingen (Mooc, Spoc, webinars, live-conferenties, virtuele klaslokalen, enz.) met betrekking tot Digital twins via het EMR-gebied.
  • Implementatie van Digital twins in een echte professionele omgeving met industriële partners om (1) te leren over de Digital twins in een echte industriële omgeving, (2) de vaardigheden van EMR met betrekking tot de implementatie van Digital twins te vergroten en, ten slotte, (3) de academische partners - het onderwijssysteem - te verbinden met de industrie - de arbeidsmarkt.

Economische waarde

Of het nu vanuit milieu- of zakelijk oogpunt is, de basisprincipes voor een duurzame toekomst zijn dezelfde: energieverbruik, levensduur en het gebruik van menselijke en natuurlijke hulpbronnen. Optimalisatie is daarbij een belangrijke drijfveer, en dat is waar Digital twins in uitblinken.

Organisaties kunnen de volledige impact van voorgestelde veranderingen inschatten en zo een beter geïnformeerde beslissing nemen. Digital twins kunnen bedrijven helpen om geld te besparen door:

  • In de digitale wereld duizend scenario's van toekomstige producten tegelijk te testen, en onverwachte problemen te vermijden, zonder ze in de echte wereld te hoeven uitproberen,
  • De energie-efficiëntie in real time te monitoren en te verbeteren.

Met de steun van

Het project "Digital Twin Academy" is een project dat gefinancierd wordt door CALL6 van het Interreg V-a programma van de Euregio Maas-Rijn. Dit programma wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Dit project krijgt ook financiële steun van deze regionale overheden:
 

Logo's van partners DTA academy

Contact

Voor meer informatie over DTAcademy, gelieve Gabriel Abedrabbo te contacteren.