Functionele veiligheid heeft tot doel risico's, schade of lichamelijk letsel bij het werken met een toestel te voorkomen. Door verschillende (functionele) veiligheidsmaatregelen te integreren, beschermen we de (eind)gebruiker bij het hanteren van het product.

We bieden expertise in het begrijpen van de impact van de veiligheidsnormen op het productontwerp en ondersteuning bij de ontwikkeling van veiligheidskritische systemen.

Flanders Make - Functionele veiligheidsanalyse

Wat bieden we aan?

Bedrijven zijn vaak verplicht om veiligheidsattesten te leveren als onderdeel van een certificatieproces, bijvoorbeeld in de automobiel-, landbouw- of machine-industrie. Wij helpen je om inzicht te krijgen in functionele veiligheidsmaatregelen en om deze effectief toe te passen. Meer specifiek zorgen wij voor:

 • Een beoordeling van de maturiteit van de bestaande functionele veiligheidsprocessen;
 • Opleidingen:
  • Een normconforme algemene functionele veiligheidsaanpak
  • Technische veiligheidsanalyses (HARA, FMEA, FTA, RBD)
 • Begeleiding van het productontwerpproces:
  • Risicoanalyse
  • Specificatie van functionele veiligheidsvereisten
  • Specificatie van oplossingen voor de functionele veiligheidsarchitectuur
 • Evaluatie
  • Evaluatie van HW-meetgegevens conform ISO2626
  • Kwantitatieve FTA & FMEA
  • Faalratio in tijdsinschatting

Onze unieke software

We maken in dit proces gebruik van verschillende unieke softwaretools:

 • FLAME: in eigen huis ontwikkelde procestool om de ingenieur te begeleiden bij het ontwerpen van veiligheidskritische producten
 • Enterprise architect: technische modellering van functionele veiligheidssystemen
 • Speciale tool voor HARA: uitvoeren van globale (domeinoverkoepelende) risicoanalyses en -beoordelingen

Getuigenis uit de praktijk

Flanders Make Functional Safety Academy.

Probleem

Klanten willen dat producenten de veiligheidsintegriteit van hun producten kunnen aantonen:

 • Voldoet u aan de state-of-the-art op het gebied van functionele veiligheidsprocessen?
 • Toont uw product functioneel veilig gedrag?

Oplossing

We hebben de Flanders Make Functional Safety Academy (FSA) opgericht, met de volgende doelstellingen:

 • Ondersteuning van de industrie met functionele veiligheidstechniek
 • Ontwikkeling van methoden en benaderingen om te voldoen aan de functionele veiligheidsvereisten
 • Groeperen van deskundigen met het oog op kennisdeling

Toegevoegde waarde voor de klant

 • Snelle introductie in domeingebonden functionele veiligheidsprocessen & toepassing in productontwikkelingsprocessen
 • Ontwerp van een functioneel veiligheidsmechanisme:
  • Specificatie van de functionele veiligheidsmechanismen voor elektrische aandrijvingen, BMS, fouttolerante laterale controllers, autonome regelsystemen in de automobiel- en landbouwsector, enz.
 • Technische veiligheidsanalyse:
  • Risicoanalyse en risicobeoordeling
  • FMEA en FTA om het niveau van de veiligheidsintegriteit te beoordelen
  • Analyse van aan elkaar gekoppelde storingen (‘dependent failures’)

Downloads

Overzicht - Functionele veiligheidsanalyse (EN)

Contacteer ons

Ben je op zoek naar een leverancier of partner voor een functionele veiligheidsanalayse? Contacteer ons dan snel!