Op deze pagina vindt u de info over het tweede webinar in de reeks "Hoe kan AI een hefboom zijn voor slimme productie?". Deze vindt plaats op donderdag 6 mei 2021.

In de huidige productiewerkplaatsen vormen productiemachines en AGV's een volledig productiesysteem met een hoge graad van automatisering. Deze huidige productiesystemen moeten omgaan met een hoge variabiliteit van producten en productietaken. Elke taak vereist echter een juiste herconfiguratie & controle die vaak handmatig wordt uitgevoerd, wat complexe instellingen en een lange configuratietijd vereist. AI-technieken kunnen worden gebruikt om de herconfiguratie van deze systemen voor het uitvoeren van een nieuwe taak intuïtiever en sneller te laten verlopen.

In dit webinar zullen we twee cases presenteren die productiesystemen intelligenter maken: een case waarbij gegevens van andere machines worden gebruikt om snel nieuwe machines te configureren, en een tweede case waarbij een industrieel voertuig wordt bestuurd via spraak gekoppeld aan beeldherkenning. In beide gevallen is een belangrijke beperking het leren van de uit te voeren taak met zo weinig mogelijk aangepaste gegevens.

Programma

Tijd Topic Spreker
13u00 Introduction to the Flanders AI Research program  Abdel Bey-Temsamani, Project Manager, Flanders Make
13u15 Controlling an industrial vehicle through speech with minimal custom data 

ir. Quinten Lauwers, Flanders Make

dr.ir. Hugo van Hamme, KULeuven

13u35

Testimonial on challenges Picanol faces with data for similar machines

Patrick Puissant, Picanol

13u55 Efficient machine control exploiting data from similar machines

dr. ir. Bruno Depraetere, Flanders Make

dr. ir. Jan Helsen, VUB

14u15 Open discussie

 

Deelname is gratis, maar registratie is verplicht