Flanders Make zoekt onafhankelijk bestuurder

Gezocht: Onafhankelijk bestuurder voor Raad van Bestuur

De raad van bestuur van Flanders Make doet een oproep tot kandidaatstelling voor één mandaat van onafhankelijk bestuurder. Als onafhankelijk bestuurder van Flanders Make bepaalt u mee de strategie van de organisatie en draagt u bij tot de verankering van de maakindustrie in Vlaanderen.

Welk profiel zoeken we?

Als kandidaat beschikt u over een CxO profiel en kunt u bij voorkeur terugkijken op een lange actieve loopbaan in een productie- en/of onderzoeksomgeving. Liefst in een domein dat aanverwant is aan onze onderzoeksdomeinen.

We nemen uw kandidatuur enkel in aanmerking als u geen belangen of relatie met Flanders Make vzw heeft die uw oordeel of beslissingen zouden kunnen beïnvloeden in uw eigen voordeel of dat van de organisatie die u vertegenwoordigt. U bent dan ook niet professioneel actief voor het Vlaamse Gewest of voor een bedrijf of een universiteit die werkend lid is van Flanders Make.

De code voor deugdelijk bestuur voor beursgenoteerde bedrijven vormt de leidraad voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van elke kandidaat-bestuurder.

De selectiecriteria

U beschikt over bekwaamheid, kennis en ruime ervaring op het vlak van algemeen management, idealiter aangevuld met bestuurderservaring. U hebt een grote industriële affiniteit, die tot uiting komt in een combinatie van de volgende kenmerken:

  1. Industriële achtergrond en industriële ervaring;
  2. Kennis van de technologische industrie;
  3. Bewezen engagement voor de industrie;
  4. In staat om uw persoonlijke visie en eigen organisatie te overstijgen en in te staan voor de collectiviteit;
  5. Kennis en vertrouwdheid met onderzoek en innovatie. En met het onderzoek uitgevoerd in samenwerking tussen industrie en universiteiten.

Hoe stelt u zich kandidaat?

Kandidaat-bestuurders kunnen hun motivatiebrief en C.V. voor 28 februari 2024 per e-mail richten aan fabiaan.van.vrekhem@accordgroup.be die de evaluatie van de kandidaten zal uitvoeren en voorstellen zal formuleren.

Grisja Lobbestael, CEO

Grisja Lobbestael studeerde in 1995 af als Industrieel Ingenieur en Master of Science Engineering. Later doorliep hij nog het Advanced Management Programm en Master Class in Innovation & Entrepreneurship aan de Vlerick Management School. Na meerdere verantwoordelijkheidsposities bij Packo, Barco en Sioen staat hij momenteel aan het roer bij Flanders Make. 

More about