Flanders Make neemt deel aan 'Smart Farming & Food Processing'

Smart Farming & Food Processing

Ga de uitdaging aan in de landbouw en voedselverwerkende industrie!

Het hele voedselsysteem moet beter in balans komen met natuur, milieu en gezondheid. Robotica kan hier (een deel van) de oplossing zijn. Nieuwe technologieën zoals robots, drones, sensoren, AI en big data zijn noodzakelijk om de transitie naar een gebalanceerde landbouw- en voedselverwerkende industrie te kunnen maken. Het Smart Farming & Food Processing project helpt hierbij. In de komende tijd brengen we landbouwers, technologie-ontwikkelaars, kennisinstellingen, fieldlabs en netwerkorganisaties samen rond 8 concrete vraagstukken. Samen werken we aan nieuwe oplossingen en worden bestaande systemen aangepast.

Together we design the Future! 

Innoveren door samenwerken

Dit project is primair gericht op het ontwikkelen van een aantal concrete toepassingen die een oplossing zijn voor vraagstukken van plant based boerenbedrijven of voedingsprocesbedrijven. Hiermee willen we bijdragen aan het versnellen van de landbouwtransitie. 

Wat biedt het project?

Vanuit het project werven we potentiële technische bedrijven die een toepassing kunnen (door)ontwikkelen. Er is subsidie beschikbaar voor zowel het bedrijf met het vraagstuk als het technische bedrijf die de toepassing gaat ontwikkelen. Kennis, expertise en ondersteuning wordt geboden vanuit zowel een Nederlandse als Vlaamse kennisinstelling/fieldlab. 

Doelstellingen van het project

Het project heeft als doel om een belangrijke bijdrage te leveren aan de noodzakelijke transitie in de landbouw en voedselverwerkingsindustrie door een geselecteerd aantal uitdagingen op te pakken en middels het ontwikkelen van technisch en commercieel kansrijke innovatieve oplossingen de transitie aan te pakken en te versnellen. 

Hier liggen opportuniteiten voor bedrijven, waarbij we ons in dit project primair focussen op het betrekken van MKB/KMO bedrijven. Echter waar nodig voor het ontwikkelen van de juiste toepassingen zullen we ook grotere bedrijven betrekken. Waar in de aanvraag wordt gesproken over bedrijven doelen we hiermee op voorgaande. 

 In dit project richten we ons op 3 geselecteerde uitdagingen binnen 2 sectoren, namelijk: 

 Smart Agro 

  • Inzet van autonome robots voor onkruidbestrijding, snoeien, oogsten, precisiebemesting, herkenning en beheersing van gewasziekten en -plagen 
  • Automatisering van kleine teelten zowel op het land als in serres/kassen oa koolgewassen, witlof, aardbeien 

 Smart Food processing: 

  • Smart automatisering van foodhandling processen, inclusief flexibele en robuuste productiesystemen oa voor kleine serie groottes 

Algemeen thema

Naast deze 3 challenges is er 1 algemeen thema, waar alle pilootbedrijven op uitgedaagd gaan worden:  

Gebruikmaken van slimme data binnen de eigen organisatie en in de waardeketen, o.a. t.b.v. energiereductie, reliability, tracing grondstoffen, circulariteit en waste reduction 

De projectpartners

Partners Smartfarming consortium

 

Meer weten?

Wil je graag meer informatie? Neem dan contact met ons op of bezoek de projectwebsite.

Kristof Vrancken, Communication Officer

Kristof Vrancken is sinds 2019 Digital Communication Officer bij Flanders Make. Als Digital Marketeer met ervaring in zowel B2B- als B2C-communicatie schrijft hij met een frisse blik op technologische innovatie, over wat letterlijk en figuurlijk beweegt binnen ons onderzoekscentrum.