Vlaanderen investeert 3 miljoen euro in meer werkbaar werk voor zorgpersoneel

Vlaanderen investeert 3 miljoen euro in meer werkbaar werk voor zorgpersoneel

De Vlaamse Regering keurde op voorstel van minister van Economie en Innovatie Jo Brouns een subsidie goed van 3,16 miljoen euro voor het oprichten van de proeftuin ‘Technologie voor werkbaar werk in de zorg- en welzijnssectoren’. De onderzoekscentra Flanders Make en imec zetten samen met de hogescholen Thomas More, PXL en UC Leuven-Limburg pilootprojecten op om via technologische innovaties de werkbaarheid te verhogen in de kinderopvang, jeugdhulp, ouderen- en gehandicaptenzorg.

Zorg- en welzijnssectoren staan voor enorme uitdagingen op het vlak van personeel, zoals de stijgende vraag naar zorg door vergrijzing, de arbeidskrapte, technologische ontwikkelingen die bijscholing vereisen en toenemende emotionele belasting. Hierdoor staat ook de werkbaarheid van zorgjobs onder druk, net op een moment dat we alle beschikbare handen kunnen gebruiken. De Vlaamse Regering wil daarom via de nieuwe proeftuin ‘Technologie voor werkbaar werk in zorg- en welzijnsectoren’ aantonen hoe innovatieve technologieën, zoals virtual en augmented reality, digitale werkinstructies en slimme tilhulpsystemen, de werkbaarheid van zorgjobs kunnen verhogen. 

Via deze proeftuin, die gesteund wordt via VLAIO, mikt de Vlaamse Regering op onmiddellijke impact. De projectpartners engageren zich niet enkel tot het bouwen van technologie-demonstratoren en het delen van inzichten via allerhande communicatieacties. Daarnaast zetten ze minstens vijf pilootprojecten op in diverse Vlaamse zorgvoorzieningen. De focus ligt daarbij op de geregionaliseerde zorg- en welzijnssector, meer bepaald kinderopvang, jeugdhulp, ouderenzorg en gehandicaptenzorg.

Nauwe interactie met zorgvoorzieningen

Bijzonder is de nauwe interactie met de zorgvoorzieningen zelf. In een eerste fase worden via bevragingen hun noden en behoeften in kaart gebracht. Deze vormen de input voor de ontwikkeling van relevante technologie-demonstratoren. Positief geëvalueerde technologieën (of succesvolle proof-of-concepts uit het werkveld) worden opgenomen in een van de pilootprojecten. De selectie van zorgvoorzieningen die willen deelnemen aan een pilootproject gebeurt via een doorlopende call. 

Veel aandacht gaat ook naar het verspreiden van de kennis en inzichten uit het project. Alle uitgevoerde pilootprojecten krijgen een gedetailleerd draaiboek dat andere zorgvoorzieningen moet helpen bij het inzetten van technologieën voor werkbaar werk. Zo blijft de impact van de proeftuin ook de na de gefinancierde periode gegarandeerd. De proeftuin gaat van start op 1 januari 2024 en zal lopen tot eind 2026. 

Technologie voor werkbaar werk

Dit is de tweede proeftuin voor werkbaar werk die via VLAIO wordt gesteund. In 2021 ging de proeftuin ‘Technologie voor werkbaar werk’ van start, met focus op de brede maakindustrie. Binnen dit project werd een gratis aanbod uitgewerkt waar bedrijven nog tot eind 2024 gebruik van kunnen maken, waaronder een Quickscan om de werkbaarheid van je bedrijf te meten en te vergelijken met andere Vlaamse bedrijven: Investeren in werkbaar werk? 3 gratis tips om mee te starten!

Rol van Flanders Make

In de afgelopen jaren bouwden we een grote expertise op rond werkbaar werk via onze rol in de proeftuin 'Technologie voor werkbaar werk'. Als projectleider van de nieuwe proeftuin ‘Technologie voor werkbaar werk in de zorg- en welzijnssectoren’ gaan we met deze bagage aan de slag. We focussen hierbij op het gebruik van Augmented Reality voor opleidingen, ergonomie op de werkvloer en werkorganisatie en planning. 

Heb je als zorginstelling of toeleverancier van de zorg vragen over dit project? Contacteer ons dan. 

Linda Corstjens, PR & Communication Manager

Linda Corstjens heeft meer dan 20 jaar ervaring in communicatie & PR in research-, B2B- en B2C-omgevingen. In 2010 startte ze bij Flanders’ Drive als PR & Communicatie Manager om vervolgens, in 2014 bij de geboorte van Flanders Make, door te starten als PR & Communicatie Manager van Flanders Make.

More about