Van data naar dienst

Van data naar dienst

Veel bedrijven zijn nog steeds op zoek naar de beste manier om met data om te gaan en er waarde uit te halen. Het uitwerken van een strategisch plan om data als onderdeel van je bedrijfsmodel te gebruiken, is de eerste stap en de beste manier om resultaten te garanderen. Door passende acties te definiëren en te bundelen, kan je de impact van data op je aandeelhouders of op de creatie van waarde binnen je bedrijf maximaliseren. Natuurlijk creëren (ruwe) data op zichzelf geen waarde. Het doel is een geïntegreerde aanpak van gegevensverwerving (fysieke en virtuele "sensor"-gegevens), gegevensopslag (metadata), gegevensverwerking (geoptimaliseerde gegevens) en besluitvorming (aanleren en redeneren). Deze aanpak leidt tot bruikbare inzichten en heeft een impact op je producten en/of productieprocessen.