Flanders Make tekent mee aan de batterij van de toekomst voor de maritieme sector

Flanders Make tekent mee aan de batterij van de toekomst voor de maritieme sector

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft als doel gesteld om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 50% te reduceren in vergelijking met 2008. Eén van de oplossingen om dit doel te bereiken is het elektrificeren van de vloot. Hierbij loopt men echter tegen verschillende problemen aan die de kost hiervoor behoorlijk laat oplopen:

  1. De technologie voor batterijen voor maritiem gebruik is nog niet voldoende matuur.
  2. Schepen worden typisch gebouwd in kleine series, wat de schaalvoordelen tijdens de productie sterk beperkt.
  3. De huidige batterijsystemen zijn niet afgestemd op maritiem gebruik waarbij zowel zware piekstromen als langdurige hoge-energie opdrachten nodig zijn (manoeuvreren in havens vs. cruisen tegen een bepaalde snelheid). Hierdoor verliezen de huidige systemen snel hun capaciteit.
  4. Dit capaciteitsverlies wordt gecompenseerd door het overdimensioneren van de huidige batterijsystemen met een factor 2 tot 10 (!).

Via het SEABAT project (Solutions for largE bAtteries for waterBorne trAnsporT) werken we mee aan een volledige elektrisch maritiem batterij-concept dat gebaseerd is op:

  • Een combinatie van verschillende batterijcellen in een batterijpakket dat zowel hoge-energie opdrachten als zware piekstromen kan leveren.
  • Nieuwe concepten voor ingebouwde convertoren.
  • Oplossingen voor de productie van deze technologie op basis van productietechnieken uit de automotive sector.

De rol van Flanders Make

Onze rol in dit project is tweeledig. Enerzijds zijn we coördinator van het consortium dat bestaat uit 15 Europese partners gaande van onderzoeksinstituten over batterij- en converterfabrikanten tot scheepswerven. We leiden dit project, ter waarde van bijna 10 miljoen EURO, en garanderen het goede verloop.

Anderzijds zullen we de nieuwe batterijen modelleren en conceptueel uitwerken in al hun aspecten: elektrisch, mechanisch, koeling, veiligheid, interactie met het schip, etc. We tekenen dus letterlijk mee aan de batterij van de toekomst voor de maritieme sector.