Digitale werkinstructies met DWI4Manufacturing

Waarom digitale werkinstructies?

In Vlaanderen is er een grote groep bedrijven actief in de maakindustrie, waar een uitgebreide set van activiteiten plaatsvindt: assemblage, kwaliteitscontroles, logistieke processen,... De productieprocessen die deze bedrijven gebruiken bestaan uit meerdere stappen met complexe handelingen, die uitgevoerd dienen te worden door goed opgeleide en ervaren operatoren om de vereiste kwaliteit te behalen. Digitale werkinstructies (DWI) bieden een oplossing om met al die complexiteit om te gaan en de operator te ondersteunen om zijn werk goed te kunnen uitvoeren.

Om productie voor lange termijn in Vlaanderen te houden zijn maakbedrijven genoodzaakt om kwaliteitsvolle producten, in kleine batches met veel variatie, af te leveren aan een verantwoorde kost. DWI verhogen de kwaliteit (tot 90 % minder defecten) en efficiëntie (tot 20%), waardoor de complexiteit die gepaard gaat met massa customisatie beheersbaar blijft. Bovendien wordt de trainingstijd gereduceerd (tot 10%), wat het mogelijk maakt om snel nieuwe medewerkers, maar ook zij-instromers, in te schakelen in productie, wat een antwoord biedt op het moeilijk vinden van technisch geschoold personeel.

COOCK project DWI4Manufacturing

Om hierop in te spelen hebben we samen met VLAIO het COOCK project DWI4Manufacturing opgezet. Het project heeft als doel bedrijven te informeren en te adviseren in de uitrol van digitale werkinstructies binnen hun productieomgeving. Door enerzijds in te zetten op het beter informeren van bedrijven over de verschillende DWI-mogelijkheden en anderzijds tools te ontwikkelen die de creatie en het beheer van digitale werkinstructies vereenvoudigen, willen we de voordelen van deze digitalisatie versterken. Bovendien staan onze experten in dit project ter beschikking om gepersonaliseerd advies te geven en antwoord te bieden op al uw vragen.

Contacteer ons

Wil je meer weten over digitale werkinstructies en de meerwaarde voor je bedrijf? Aarzel dan niet ons te contacteren!

More about