Hoe beschermt u uw handelsgeheimen?

Hoe beschermt u uw handelsgeheimen?

Handelsgeheimen, zoals knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, zijn belangrijk voor het innovatieproces binnen de industrie. Het misbruik van handelsgeheimen neemt echter toe. Kleine en grote internationale bedrijven, spin-offs en universiteiten worden allemaal vroeg of laat met deze problematiek geconfronteerd. Flanders Make en advocaten van Crowell & Moring organiseerden daarom een webinar waarin de strategische en juridische aspecten van bedrijfsgeheimen werden toegelicht en hoe ze te beschermen.

De EU-richtlijn voor de bescherming van handelsgeheimen, geïmplementeerd in de Belgische wet in 2018, biedt een kader en harmonisatie om handelsgeheimen in de EU te verdedigen.

Wat is een handelsgeheim?

Voor de wettelijke definitie moet een handelsgeheim aan 3 voorwaarden voldoen:

 • Het geheim is niet bekend of makkelijk toegankelijk voor het relevante publiek
 • Het heeft commerciële waarde vanwege deze geheimhouding
 • Het is onderworpen aan redelijke stappen om het geheim te houden.

Zo onderscheidt een handelsgeheim zich van bijvoorbeeld een patent, deze vereist een publicatie van de uitvinding die leidt tot het openbaar maken van informatie. Het is ook breder dan alleen maar vertrouwelijke technologische informatie, want ook offertes, productieprocessen, bedrijfsstrategieën, klanten- en prijslijsten,... kunnen als handelsgeheim gezien worden.

Hoe worden handelsgeheimen beschermd?

De EU-richtlijn inzake handelsgeheimen bevat een 'witte lijst' met wettige handelingen en een 'zwarte lijst' met onwettige handelingen. We beschrijven hieronder enkele interessante voorbeelden die verband houden met de industrie.

Om de volledige webinar te herbekijken, gelieve u onderaan te registeren.

De 'witte lijst' bevat handelingen zoals onafhankelijke ontdekking, wat betekent dat u het recht hebt, en als u het kunt bewijzen, om een handelsgeheim te ontwikkelen, onafhankelijk van een ander handelsgeheim.

Een speciale wettige handeling is reverse engineering. In de EU is reverse engineering, door middel van observatie, studie, demontage of testen van een product, niet wettelijk verboden en toegestaan wanneer een product openbaar wordt gemaakt. Wel kan men, op grond van de EU-richtlijn, handelsgeheimen beschermen tegen reverse engineering door dit in de algemene voorwaarden te verbieden.

Op de 'zwarte lijst' is de meest voorkomende onwettige daad een schending van contractuele verplichtingen, bijvoorbeeld een geheimhoudingsovereenkomst. Misbruik van bedrijfsgeheimen is meestal niet het gevolg van hacking of diefstal door een concurrent. Het vloeit veel vaker voort uit de schending van contractuele overeenkomsten met nauwe relaties zoals (ex-)werknemers of andere partijen.

De '2de graad' verwerving van een bedrijfsgeheim maakt dat een bedrijf ook aansprakelijk kan worden gesteld wanneer het via een 3de partij informatie heeft verkregen en het bedrijf wist of zou moeten weten dat dit een geheim was. Bijvoorbeeld een nieuwe medewerker die gevoelige informatie van zijn voormalige werkgever en concurrent meebrengt. Het is belangrijk om via een contractuele overeenkomst te bepalen dat de vertrouwelijke informatie van de 3de partij (zoals bedrijfsgeheimen) in geen geval gebruikt mag worden door de nieuwe werknemer.

Een interessante uitzondering op een onwettige handeling is ten slotte de klokkenluider. Men kan bedrijfsinformatie openbaar maken om wangedrag aan het licht te brengen of om het algemeen belang te beschermen.

Enkele bedenkingen rond de procedurele apsecten

De wetgever heeft voorzorgen genomen om de vertrouwelijkheid tijdens en na de gerechtelijke procedure te waarborgen. Zogenaamde 'vertrouwelijkheidsclubs' beperken het aantal mensen in de rechtbank en houden op die manier bedrijfsgeheimen veilig.

Een belangrijke beperking van de EU-richtlijn is het gebrek aan harmonisatie in de verjaringstermijn binnen de Europese Unie. In België is de verjaringstermijn 5 jaar vanaf de dag waarop de aanklager zich bewust wordt van de onrechtmatige daad en van de identiteit van de overtreder, met een maximum van 20 jaar vanaf de dag van de onrechtmatige verwerving. In andere lidstaten kan dit echter verschillen. Dit bemoeilijkt het grensoverschrijdende aspect, wat vaak het geval is bij een inbreuk op het handelsgeheim.

Tips om handelsgeheimen geheim te houden

 • Maak interne procedures
  • Begin met het identificeren van hoog risico afdelingen en bepaal de toegang tot informatie.
  • Maak procedures rond vertrouwelijkheid bij bijvoorbeeld het aannemen van medewerkers of computergebruik.
  • Maak een team verantwoordelijk om deze procedures bij te werken.
 • Bescherm de vertrouwelijkheid en documenteer
  • Beperk fysieke en elektronische toegang door bijvoorbeeld documenten met een wachtwoord te beveiligen.
  • Creëer bewustzijn bij werknemers door eenvoudige acties: markeer documenten met 'niet kopiëren' of voorzie papiervernietigers.
  • Beschrijf de informatie die als bedrijfsgeheim moet worden beschouwd en herwerk deze documentatie op regelmatige basis.

Deze blog en dit webinar werden mede vormgegeven door Gunther Meyer en Jurgen Figys, advocaten bij Crowell & Moring LLP. We willen hen graag bedanken voor hun bijdrage!

Bekijk hier gratis het volledige webinar

Meer informatie?

Wil je meer informatie rond trade secrets? Neem dan contact met ons op.

Kristof Vrancken, Communication Officer

Kristof Vrancken is sinds 2019 Digital Communication Officer bij Flanders Make. Als Digital Marketeer met ervaring in zowel B2B- als B2C-communicatie schrijft hij met een frisse blik op technologische innovatie, over wat letterlijk en figuurlijk beweegt binnen ons onderzoekscentrum.