Bespuiting van gewasbeschermingsmiddelen automatisch analyseren

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen willen we liefst zo veel mogelijk reduceren. Niet alleen zijn die middelen vaak prijzig, de consument is ook gevoelig voor het gebruik van kunstmatige middelen op zijn voeding. Gewasbeschermingsmiddelen zijn echter zeer zinvol omdat ze zorgen voor een gezonde vrucht zonder gebreken of ongedierte. Telers van groenten en fruit zoeken dan ook voortdurend naar een goed evenwicht waarbij we net voldoende gewasbeschermingsmiddelen spuiten om effectief te zijn. Een eerste stap om dat doel te bereiken is natuurlijk het meten van de kwaliteit van de bespuiting. We ontwikkelden een mobiele tool waarmee we dit kunnen testen in de boomgaard of op het veld, zodat er snel bijgestuurd kan worden, zonder een extern labo in te moeten schakelen.

Traditioneel werd de kwaliteit van de bespuiting getest met watergevoelig papier. Deze papiertjes werden opgehangen tussen de gewassen of apart gebruikt in een test. Vervolgens konden de papiertjes vergeleken worden met enkele voorbeelden voor een erg ruwe inschatting, of naar een labo verzonden worden voor een diepgaande analyse. Belangrijk daarbij is dat er een goede spreiding van druppeltjes is, dat er geen vlaktes zonder druppels zijn, dat de procentuele dekking voldoende is, etc. De bestaande methode maakt het echter inaccuraat of erg omslachtig om dit te beoordelen en snel het bespuitingsproces bij te sturen. Een nauwkeurigere, robuustere en geautomatiseerde methode is dan ook zeer gewenst in de sector.

Mobiel meetinstrument

Samen met het bedrijf AAMS ontwikkelden we een prototype van een meetinstrument dat de kwaliteit van de bespuiting kan beoordelen. Het toestel is mobiel en kan meegenomen worden naar de plaats van toepassing van de gewasbeschermingsmiddelen, zodat er vrijwel meteen een analyse kan gebeuren en de instellingen van de spuitmachine bijgestuurd kunnen worden. Een extern labo inschakelen is daarbij ook niet meer nodig. Het toestel is multifunctioneel opgebouwd, zo kan er met een adapter gewerkt worden voor de watergevoelige papiertjes, zodat deze in het apparaat geschoven kunnen worden en met behulp van het visiesysteem meteen beoordeeld kunnen worden. Maar deze tussenstap kan met een andere adapter ook helemaal vermeden worden, door er direct bladeren van de planten in te schuiven en te analyseren. Het resultaat van de meting is een stuk uitgebreider dan de klassieke methodes en biedt meer inzicht in de gemiddelde dekking, homogeniteit van de druppels, oppervlaktes zonder druppels, etc. Deze laatste eigenschap van het toestel maakt het uniek in deze technische wereld. Een korte video toont hoe het toestel werkt:

Het prototype werd ontwikkeld in samenwerking met AAMS. Het toestel dat je in de video hierboven ziet is het toestel zoals AAMS het commercieel gaat aanbieden en waarvoor ze ook al een reeks bestellingen hebben ontvangen na de presentatie ervan op een internationaal wetenschappelijk event rond gewasbeschermingsmiddelen.

De ontwikkeling van de technologie staat echter niet stil, zo staat er ook al een 3D-versie in de steigers, waarbij de bedekking van vruchten zoals druiven geanalyseerd kan worden. Zo kunnen we verder werk maken van een efficiëntere en gezondere landbouw.

MEER INFORMATIE

Wil je graag meer weten over deze innovatie? Contacteer ons.