10 trends in de maakindustrie

10 belangrijkste trends in de maakindustrie

Naar een duurzame, digitale en mensgerichte industrie

In een tijdperk dat gekenmerkt wordt door snelle technologische vooruitgang en een verschuivende mondiale dynamiek, bevindt de productie-industrie zich op een kritiek punt. Onze uitgebreide Industry 4.0-enquête 2023 vat de essentie van deze transformatie, van digitale innovatie tot duurzaamheid, van de eisen van de klant tot de evolutie van de toeleveringsketen en de dringende behoefte aan een mensgerichte economische benadering. We duiken in tien belangrijke gebieden waar het industriële landschap snel evolueert. Het resultaat van dit onderzoek bewijst dat onze industrie evolueert en stevig verankerd is in veerkracht en vooruitziendheid. In dit artikel lees je de 10 belangrijkste bevindingen van onze 2023-enquête en hieronder kun je het diepgaande onderzoeksrapport downloaden.

1. DE DIGITALE TRANSFORMATIE IS NU

Organisaties zetten zich consequent in voor digitale transformatie, met een bescheiden toename in prioritering voor 2023. De strategische uitvoeringsplannen nemen ook toe en hoewel operationele efficiëntie de drijvende kracht achter digitalisering is, wint de zoektocht naar nieuwe digitale inkomstenstromen aan kracht. Bedrijven komen grotendeels overeen met branchegenoten wat betreft Industrie 4.0 paraatheid, met een lichte daling van degenen die zichzelf als 'geavanceerd' beschouwen, wat duidt op een herijking van de concurrentie.

2. DE DIGITALE WERKVLOER ALS DE GROOTSTE KANS VOOR DIGITALISERING

De digitale werkvloer blijft naar voren komen als de belangrijkste kans voor digitalisering in de productiesector, met 55% van de bedrijven die de verbeterde waarde ervan erkennen in het stimuleren van operationele efficiëntie en de toepassing van technologie, een opmerkelijke stijging ten opzichte van 45% in 2021. Deze trend onderstreept de focus van de industrie op het benutten van real-time data, AI en IoT voor procesoptimalisatie en strategische bedrijfsontwikkeling, waardoor de positie van de digitale werkvloer als hoeksteen van industriële innovatie behouden blijft.

3. AI EN ROBOTISERING VERANDEREN HET SPEL

Kunstmatige intelligentie (AI) en robotisering worden gezien als de meest transformerende technologieën, waarbij meer dan 70% van de bedrijven verwacht dat ze een grote impact zullen hebben op de toekomstige bedrijfsvoering. Daarnaast worden digital twins en het Internet of Things (IoT) steeds meer erkend vanwege hun rol in het verbeteren van bedrijfsprocessen en productontwikkeling. Ondanks het potentieel verloopt de adoptie van 5G-technologie voorzichtig, waarbij veel bedrijven nog niet overtuigd zijn van de onmiddellijke voordelen en wachten op een duidelijker rendement op investering voordat ze het in hun infrastructuur integreren.

4. DUURZAAMHEID IS NIET LANGER EEN KEUZE

Het onderzoek onderstreept dat 83% van de industriële bedrijven duurzaamheid nu als een primaire doelstelling ziet en het actief integreert in hun strategische plannen door groenere materialen, methoden en toeleveringsketens te gebruiken om de circulaire economie te bevorderen. Bedrijven erkennen de tweeledige druk van morele verantwoordelijkheid en marktvraag en erkennen dat duurzame praktijken essentieel zijn voor het concurrentievermogen en de levensvatbaarheid op de lange termijn.

5. VERANDERENDE EISEN VAN KLANTEN HEBBEN INVLOED OP ACTIVITEITEN

Bedrijven verwachten dat 'veranderende klantvraagvoorkeuren' hun activiteiten de komende tien jaar aanzienlijk zullen beïnvloeden, waarbij 70% een aanzienlijk effect voorziet omdat consumenten een bredere variëteit aan producten vragen en de voorkeur geven aan producties met een hoge mix en een laag volume. Bovendien beschouwt 84% van de bedrijven het dreigende tekort aan arbeidskrachten en vaardigheden als een kritiek probleem, waardoor ze worden aangespoord om snel opleidingen voor hun personeel te organiseren en hun vaardigheden te verbeteren om aan de veranderende vraag van de markt te kunnen voldoen, terwijl ze ook het belang van technologische innovatie, duurzame praktijken en de veerkracht van de toeleveringsketen erkennen als cruciaal voor hun blijvende concurrentievoordeel.

6. VERSNELLING VAN PRODUCTIEACTIVITEITEN

De bedrijfsprioriteiten zijn lichtjes verschoven sinds 2021, met een blijvende focus op het verkennen van nieuwe markten, terwijl de nadruk op overleven lichtjes is toegenomen te midden van de economische uitdagingen. Met name de bezorgdheid over verstoringen van de toeleveringsketen is afgenomen, wat heeft geleid tot een stijging van 6% in bedrijven die hun productie willen versnellen, terwijl de interesse in internationale activiteiten een beetje is afgenomen, mogelijk als gevolg van de huidige geopolitieke spanningen.

7. AANHOUDEND TEKORT AAN ARBEIDSKRACHTEN EN VAARDIGHEDEN

Op dit moment concentreren bedrijven zich op het verlagen van operationele kosten, het verbeteren van de opleiding van werknemers en het diversifiëren van producten of diensten, waarbij meer dan de helft actief betrokken is bij dergelijke maatregelen. Vooruitkijkend is meer dan 80% van plan om in het komende jaar een significante verschuiving te maken naar het opzetten van circulaire waardeketens, wat een strategische stap in de richting van duurzaamheid weerspiegelt, terwijl de meerderheid een personeelsstop vermijdt en niet overgaat tot inkrimping, wat duidt op vertrouwen in het oplossen van problemen in de toeleveringsketen en een engagement om werknemers te behouden, vanwege het aanhoudende tekort aan arbeidskrachten en vaardigheden.

8. NAAR EEN ECONOMIE WAARIN DE MENS CENTRAAL STAAT

Bedrijven richten zich steeds meer op het bevorderen van een economie waarin de mens centraal staat, zoals blijkt uit de aanzienlijke stijging van de prioriteit die wordt gegeven aan het verbeteren van werkomgevingen om de tevredenheid van werknemers te vergroten en werkbaar werk te creëren. Daarnaast is er een opmerkelijke trend in de richting van bij- en omscholing, wat wijst op een sterk besef van de noodzaak van voortdurende ontwikkeling van werknemers om gelijke tred te houden met veranderende technologieën en bedrijfsstrategieën in een vergrijzende beroepsbevolking.

9. TOENEMENDE BEREIDHEID TOT SAMENWERKING

Bedrijven gaan steeds vaker op projectbasis en structureel samenwerken, terwijl ze nog steeds de nadruk leggen op zelfredzaamheid en alleen externe partnerschappen zoeken als dat essentieel is. De meeste werken samen met gevestigde bedrijven en onderzoekscentra voor innovatie, en minder vaak met NGO's en overheden, wat mogelijkheden voor uitbreiding in deze sectoren suggereert.

10. VERANDERINGEN IN STRATEGIEËN VOOR DE TOELEVERINGSKETEN

De productiesector toont zich veerkrachtig tijdens de crisis in Oekraïne: de meeste bedrijven melden geen impact op investeringsbudgetten en omzet en handhaven een stabiel werkgelegenheidsniveau. Belangrijke strategische verschuivingen zijn onder andere een verschuiving naar het lokaliseren van toeleveringsketens en het invoeren van strategisch voorraadbeheer, wat duidt op een proactieve reactie op wereldwijde onzekerheden en een transformerende periode voor de veerkracht van de toeleveringsketen.

Download het volledige rapport hier

Wil je graag meer weten? Download dan ons complete survey rapport via het formulier hieronder:

Miranda de Ruiter, Communication Officer

Miranda de Ruiter is een communicatie specialist bij Flanders Make. Gepassioneerd door technologische innovatie en duurzaamheid, creëert ze zowel teksten als de Flanders Make podcast over deze onderwerpen. Met één doel: het delen van inzichten en verhalen die de groei van de industrie inspireren.