VOKA Digihub

Met de steun van

VLAIO
EFRO
Europese Unie

VOKA Digihub

In de VOKA DigiHub kun je terecht met al jouw vragen over digitalisering en slaan we een brug tussen bedrijfs- en onderzoekswereld.

Voka heeft in samenwerking met EFRO het initiatief genomen om in elke Vlaamse provincie een digitale hub op te richten. Die hubs zijn de regionale Voka-kantoren waar je als ondernemer terecht kan met al je vragen over digitalisering en in het bijzonder over nieuwe datagedreven digitale technologieën. Elke regionale DigiHub heeft zijn eigen ecosysteem van kennisinstellingen. Flanders Make is als strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie uiteraard een deelnemende partij. We stellen onze expertise in elke regio ter beschikking. 

Concreet kan een KMO bijvoorbeeld in een digitale experimenteerruimte terecht om zijn voorraadbeheer te optimaliseren met gebruik van sensortechnologie. Die toepassing kan aan het lab worden voorgelegd en getest. Naast het gebruikmaken van de beschikbare infrastructuur, methodieken en technische expertise van de kennispartners, zal ook aandacht uitgaan naar de plaats die deze digitalisering krijgt binnen het bedrijfsmodel.

Met dit soort vragen en uitdagingen kun je als onderneming terecht in onze DigiHubs. 

Interesse? 

Aanbod binnen Digihub

  • Individueel gesprek om te luisteren naar jouw vraagstuk 
  • Begeleiding bij het opstellen van een concreet actieplan
  • Toegang tot expertise en methodieken van kennisinstellingen
  • Gebruik van testinfrastructuur om te kunnen experimenteren met digitale toepassingen
  • Aandacht voor de plaats van digitalisering binnen het bedrijfsmodel

Op die manier helpen we KMO's vooruit met hun digitale omslag en stomen we je klaar voor de toekomst.

Initiatief vanuit EFRO

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Met deze oproep speelt het EFRO-programma in om de vele kennis en expertise die bij onze Vlaamse kennisinstellingen aanwezig is, toegankelijker en toepasbaar te maken voor KMO’s. Om die reden is het een expliciete beleidsdoelstelling om zoveel mogelijk KMO’s via een laagdrempelige aanpak stappen vooruit te laten zetten rond digitalisering.

Quote Minister Hilde Crevits

 

Meer informatie

Digihubs is een initiatief van VOKA. Wil je weten of de Digihub iets voor jou kan betekenen? Heb je algemene óf specifieke vragen rond digitalisering?