We detecteren, karakteriseren en analyseren slijtpatronen op metaaloppervlakken om de resterende levensduur van cruciale machinecomponenten te beoordelen en het benodigde onderhoud te verminderen.

Flanders Make - Monitoren en karakteriseren van door slijtage veroorzaakte materiaaldegradatie

Wat bieden we aan?

Tribologische verschijnselen (wrijving, smering en slijtage) hebben een belangrijke impact op de resterende levensduur van cruciale machineonderdelen zoals lagers, nokrollen of tandwielen. Door onze state-of-the-art testinfrastructuur te combineren met berekeningstools en onze uitgebreide expertise, kunnen we zowel experimentele als rekenkundige ondersteuning bieden, waardoor uw onderhoudsintervallen langer en de hiermee gepaard gaande kosten verminderd kunnen worden.

  • Experimentele ondersteuning: We testen de tribologische respons van materialen (wrijving, wrijvingsstabiliteit en slijtage) in droge of heel miniem gesmeerde omstandigheden.
  • Rekenkundige ondersteuning: We voeren een numerieke analyse uit met behulp van multi-fysische modellen met meerdere schaalgroottes, inclusief simulatie van vloeistof- en deeltjesgerelateerde tribologische problemen. Daarbij voeren we zowel een smeringsmodellering (elasto-hydrodynamische smering, slimme vloeistoffen) als een erosie-/wrijvingsmodellering (cavitatie, druppel- en vaste-deeltjes-erosie) uit, ondersteund door meerdere simulatietechnieken, deeltjesgebaseerde methoden en numerieke optimalisatietools.

Onze unieke software & hardware

Wij maken in dit proces gebruik van verschillende unieke software- en hardwaretools:

  • openFOAM
  • STAR-CCM
  • Diverse in eigen huis ontwikkelde tools voor smerings- en erosie-/wrijvingsmodellering, data-analyse en -interpretatie

Downloads

Overzicht - Monitoren en karakteriseren van door slijtage veroorzaakte materiaaldegradatie (EN)

Contacteer ons

Ben je op zoek naar een leverancier of partner voor het monitoren en karakteriseren van (door slijtage veroorzaakte) materiaaldegradatie? Contacteer ons dan snel!